Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
10-lecie Rady Języka Kaszubskiego
piątek, 3 czerwca 2016

W tym roku mija dekada funkcjonowania Rady Języka Kaszubskiego! Z tej okazji zapraszamy na konferencję, która w dniach 17-18 czerwca zgromadzi w Gdańsku wybitnych językoznawców i badaczy kaszubszczyzny.

Gościć będziemy m.in. prof. Alfreda Majewicza (UAM), który w swoim dziele „Języki świata i ich klasyfikowanie” (1989) ujął kaszubski wśród 5669 etnolektów, co – jak pisał prof. Treder – w owych czasach „uruchomiło nową energię wśród wykształconych i poszukujących swej tożsamości „młodych” Kaszubów” i stało się przyczynkiem do zmiany statusu kaszubszczyzny. Pojawi się również prof. Jadwiga Zieniukowa z PAN-u, współautorka Atlasu językowego kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich (1964) oraz autorka wielu artykułów o języku kaszubskim, a także dr hab. Tomasz Wicherkiewicz (UAM), który zajmuje się językami regionalnymi i mniejszościowymi w Polsce i Europie.  


 

Konferencja

Język kaszubski: jego status, rozwój i rola

Konferencja odbędzie się 17-18 czerwca 2016 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 54, Gdańsk), w auli  nr 1.45

17 czerwca 2016 r.  godz. 10.00 -16.00; 18 czerwca 2016 r. godz. 9.30 – 16.15

 


PROGRAM KONFERENCJI

17 czerwca 2016 r.

10.00  - 10.15 Powitanie i rozpoczęcie konferencji

10.15 - 10.55
prof. Alfred Majewicz  Świadectwa pisane legitymizujące samoidentyfikację grup mniejszościowych w Polsce - kaszubszczyzna na tle innych języków regionalnych lub mniejszościowych w Polsce (Jerzemu Trederowi)

10.55 - 11.30
prof. Jadwiga Zieniukowa Badania kaszubszczyzny w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w drugiej połowie XX wieku i w początku XXI wieku

11.30 - 12.10
prof. Edward Breza Jak dbano o kulturę języka kaszubskiego przed powołaniem Rady Języka Kaszubskiego

12.10 - 13.00 Przerwa kawowa

13.00 - 13.35
mgr Danuta Pioch Działania wokół standaryzacji i normalizacji j. kaszubskiego w ostatnim dziesięcioleciu

13.35 - 14.15
dr hab., prof. UAM Tomasz Wicherkiewicz Kaszubszczyzna na tle innych języków regionalnych lub mniejszościowych w Polsce i Europie

14.15 – 14.30
dr Justyna Pomierska Nauczanie języka kaszubskiego na poziomie akademickim

14.30 – 15.10
mgr Łukasz Grzędzicki Polityka językowa ZKP po 2005 roku

15.10 – 16.00  Dyskusja

 

18 czerwca 2016r.

9.30 Otwarcie konferencji

9.30 - 10.50
dr hab., prof. AP Daniel Kalinowski  Dramaturgia i teatr kaszubskojęzyczny
dr Elżbieta Bugajna  Język kaszubski w tekstach o tematyce religijnej
dr hab., prof. AP Adela Kuik-Kalinowska   Kobiety piszą po kaszubsku
mgr  Dariusz Majkowski   Kaszubszczyzna w "Stegnie"

10.50-11.00  przerwa kawowa

11.00 – 12.20
mgr Eugeniusz Pryczkowski Kaszubszczyzna w tekstach służących do oprawy nabożeństw religijnych
mgr Bożena Ugowska  Tłumaczenia na język kaszubski i z języka kaszubskiego
mgr Marika Jocz O trzech magicznych słowach w kaszubszczyźnie
dr hab., prof. UG Dušan-Vladislav Paždjerski Polityka językowa i planowanie językowe w dziełach Floriana Ceynowy

12.20 – 12.30 przerwa kawowa

12.30 -  13.50
mgr Tomasz Fopke Język kaszubski we współczesnej muzyce kaszubskiej
mgr Janusz Mamelski Język kaszubski w szkole – sukcesy, zagrożenia i porażki
mgr Wanda Lew Kiedrowska Działania okołoedukacyjne na rzecz kaszubszczyzny
mgr Eugeniusz Pryczkowski Młoda inteligencja kaszubska w zorganizowanym działaniu dla kaszubszczyzny

13.50 - 14.30 przerwa kawowa

14.30- 15.50
dr hab., prof. PWSZ Lechosław Jocz Rozwój samogłosek nosowych w gwarze luzińskiej
dr hab., prof. UG  Marek Cybulski  Wpływ polszczyzny na kaszubszczyznę
dr hab., prof. UG Danuta Stanulewicz Wpływ języków obcych na kaszubszczyznę w XXI wieku
dr Hanna Makurat Gramatyki języka kaszubskiego – analiza porównawcza

15.50 – 16.15 Zakończenie konferencji

 

Zaproszenie z programem do pobrania


Rada Języka Kaszubskiego (kasz. Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka) – została powołana 26 sierpnia 2006 roku jako jeden z elementów realizacji Strategii rozwoju języka  i kultury kaszubskiej (2006). Działa przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim jako organ zajmujący się między innymi standaryzacją języka kaszubskiego oraz upowszechnianiem i promowaniem wiedzy o nim.

Organami Rady są Zebrania Plenarne, Prezydium Rady oraz Przewodniczący Rady. Członkowie RJK wybierani są na trzyletnie kadencje.

Kolejne kadencje i przewodniczący RJK:

2006-2007 - przewodniczący Witold Bobrowski (14 członków)
2007-2010 - przewodniczący prof. Edward Breza (17 członków)
2010-2013 - przewodnicząca Danuta Pioch (24 członków i 2 honorowych)
2013-2016 - przewodnicząca Danuta Pioch (20 członków)

Na początku działalności RJK utworzono komisje zajmujące się konkretnymi obszarami działań: standaryzacji i normalizacji, edukacyjną, medialno-administracyjną, kościelno-liturgiczną oraz polityki językowej i administracji. Obecnie systematycznie działa komisja standaryzacji i normalizacji.

RJK od 2007 roku wydaje corocznie Biuletyn RJK, w którym zamieszczane są uchwały Rady oraz referaty wygłaszane w czasie corocznych sympozjów.  Ukazał się również Indeks zawartości Biuletynów RJK za lata 2007-2012 (2013).

Do końca 2015 roku RJK podjęła 72 uchwały.

 

Projekt realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji


NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2021 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.