Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
Kurs tańca kaszubskiego
wtorek, 13 czerwca 2017

Kaszubski Uniwersytet Ludowy  
zaprasza do udziału w  
KURSIE TAŃCA KASZUBSKIEGO

 

Kurs tańca kaszubskiego - zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów (początkujących),     
-  nauczycieli,  animatorów  kultury,  instruktorów  tańca  oraz  wszystkich  innych  chcących
zdobyć wiedzę i umiejętności z tego zakresu - 260 godzin.
W programie: (nauka tańca + umiejętności instruktorskie)  
- nauka tańca kaszubskiego – 80 godz.
- podstawy tańca klasycznego i estetyki tańca –40 godz.
- polskie tańce narodowe – 30 godz.
- tańce wybranych regionów Polski – 20 godz.
- taniec towarzyski – tańce standardowe (w szczególności: quickstep, walc angielski, walc
wiedeński oraz zasady partnerowania) – 20 godz.  
- kaszubska  muzyka ludowa i śpiew – 10 godz.
- rytmika i zasady muzyki – 20 godz.
- psychologia ogólna – 10 godz.
- pedagogika – 10 godz.
- kompozycja tańca i tworzenie widowisk tanecznych. – 10 godz.
- anatomia i fizjologia ruchu – 10 godz.
Łącznie: 260 godz.
 
Założenia programowe:
Efekty nauczania podczas kursu tańca kaszubskiego.
Po ukończeniu kursu absolwent zdobędzie następujące umiejętności i kompetencje:
- umiejętność wykonania podstawowych kroków większości tańców kaszubskich spisanych
przez P. Szefkę w zeszytach „Tańce kaszubskie I – IV”;
- umiejętność rozpoznania melodii i nazwania tytułów tańców;
- umiejętność wykonania podstawowych elementów i figur w obrębie pary (np. polka w
obrocie itp.);
- umiejętność tzw. „partnerowania”, czyli prowadzenia partnerki przez partnera w tańcu;
- umiejętności w zakresie podstaw tańca klasycznego – podstawowe ustawienia nóg i rąk oraz
najbardziej typowych sekwencji ruchów tanecznych; 
- umiejętność wykonania podstawowych kroków i ruchów w obrębie standardowych tańców
towarzyskich (walc angielski, walc wiedeński, quickstep, fokstrot) jako uniwersalnych form
tanecznych z europejskiego kręgu kulturowego;
- poznanie niezbędnego minimum repertuaru tańców oraz folkloru, strojów i zwyczajów
wybranych regionów Polski;
- poznanie systematyki oraz umiejętność wykonania podstawowych kroków i figur Polskich
Tańców Narodowych;
- poznanie specyfiki kaszubskiej muzyki ludowej, składu kapeli, ludowych instrumentów oraz
repertuar pieśni i melodii kaszubskich w jej rysie historycznym;
- umiejętność śpiewu kilku kaszubskich pieśni i przyśpiewek, jako integralnej części
kaszubskiej tradycji ludowej;
- poznanie ogólnych zasad z zakresu rytmiki (wartości nut, metrum, rytm, czytanie rytmu w
taktach), poznanie charakterystycznych podstawowych figur rytmicznych typowych dla
poszczególnych tańców kaszubskich oraz PTN;
- poznanie podstawowych zasad oraz kierunków i nurtów w pedagogice;
- zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, w szczególności psychologii
uzdolnień. Wdrożenie do umiejętności kierowania grupą oraz pracy z osobami
ponadprzeciętnie zdolnymi artystycznie;
- poznanie budowy ludzkiego ciała – w szczególności układu ruchu oraz umiejętności
unikania kontuzji i podstaw rehabilitacji w przypadkach kontuzji;
- umiejętność interpretowania muzyki ruchem tanecznym, budowanie nastroju w korelacji
muzyki i ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem punktu kulminacyjnego oraz budowy
widowiska tanecznego w oparciu o ruch grupy w przestrzeni (rysunek tańca);
- umiejętność konstruowania widowiska tańca ludowego w oparciu o wiedzę z zakresu tańca
ludowego i etnografii regionu.
 
Miejsce przeprowadzenia kursu – siedziba Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w
Wieżycy oraz zajęcia taneczne w sali w Szymbarku / Kaplicy (niedaleko KUL)  
 
Czas:  260 godzin (w 2017r. 146 godzin, w roku 2018 – 114 godzin) ,  
 
Terminy:  
 
2017r. :
 
- 1 zjazd: 10 – 14 lipca  2017r.  UNIWERSYTET LUDOWY – KURS TAŃCA KASZUBSKIEGO  
Zadanie dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 
- oraz 6 zjazdów weekendowych w terminie: wrzesień – grudzień 2017. Średnio 2
razy w miesiącu. Konkretne daty zjazdów zostaną ustalone wspólnie z uczestnikami i
prowadzącymi podczas pierwszego zjazdu w lipcu br.  
 
2018r.:
 
- 7 zjazdów weekendowych w terminie: styczeń – czerwiec 2018r. Konkretne terminy
zjazdów będą znane do końca września 2017r.  
 
Odpłatność za udział w kursie:   wynosi: 2.500,00 zł
W tym:
- odpłatność w 2017 r. = 1.400,00 zł              
- odpłatność w 2018 r. = 1.100,00 zł        
 
Cena kursu obejmuje:  
- 260 godz. szkolenia ( zajęcia z doświadczonymi instruktorami / nauczycielami );
- materiały szkoleniowe,
- koszt pełnego wyżywienia, zakwaterowania, przerwy kawowe, podczas zjazdów,  
- dokumentację zdjęciową i filmową (planujemy realizację filmu instruktażowego),  
- zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 
Płatność możliwa w ratach:
700,00 zł – przy zapisie
700,00 zł – do 3 lipca 2017r.
600,00 zł – do dnia 31.01.2018 r.
500,00 zł – do dnia 28.02.2018 r.
Uwaga: Rozdzielenie odpłatności na raty nie jest związane z żadnymi dodatkowymi opłatami
 
Odpłatność za udział w kursie powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy organizatora.
Dane do przelewu:
Nr rachunku bankowego: 26 1160 2202 0000 0000 4746 3115
Odbiorca:  Kaszubski Uniwersytet Ludowy
Adres:        Wieżyca 1,   83-315 Szymbark
Tytułem:     imię i nazwisko uczestnika - Kurs tańca kaszubskiego
 
W przypadku pisemnej rezygnacji uczestnika kursu przed rozpoczęciem jego realizacji, organizator
zwraca wpłaconą przez uczestnika odpłatność, pomniejszoną o odstępne w wysokości 350,00 zł.
Wystawienia faktury VAT.  
- w przypadku gdy za uczestnika płatność ponosi szkoła/placówka bądź inna instytucja,
wpłata powinna być uiszczona przez daną instytucję z podaniem imienia i nazwiska
uczestnika.  
 
Zaświadczenie u ukończeniu kursu.  
Uczestnik po zaliczonym (egzamin wewnętrzny)  otrzyma zaświadczenie o ukończonym
kursie wydanym przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy na podstawie na podstawie § 18 ust.
2, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186).
 
Rekrutacja:  
Przyjmowanie zgłoszeń do 30 czerwca 2017r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 
Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze KUL:
- drogą pocztową - wypełniony formularz zgłoszeniowy przesłany na adres:
Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca 1,  83-315 Szymbark;
- drogą mailową -  scan wypełnionego formularza zgłoszeniowego wysłany na adres:
sulinab@kul.org.pl ;
- osobiście - w biurze KUL od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30-15.30.
 
Liczba miejsc: 20 osób.  
 
Więcej  informacji:
Kontakt z Sulisławą Borowską, tel. 603 991 705, email: sulinab@kul.org.pl
 
 
SERDECZNIE   ZAPRASZAMY

 

Zadanie dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2018 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.