Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
MEN obniża subwencje na nauczanie j. kaszubskiego
piątek, 24 listopada 2017

1. Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza wprowadzić od 1 stycznia 2018 r.  drastyczną obniżkę od subwencji oświatowej dla samorządów z tytuły prowadzenia szkół z nauczaniem języka regionalnego/kaszubskiego. Zapowiada też kolejne obniżki z tego tytułu subwencji w 2019. Zamierzenia te ujawniło MEN w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Symulacje skutków finansowych tych zmian z wykorzystaniem algorytmu z rozporządzenia, które ma obowiązywać od 1 stycznia wskazują, że samorządy już na początku 2018 zmuszone będą do cięć w swoich właśnie teraz uchwalanych budżetach. Odbije się to na oświacie w tych gminach i powiatach. Najdotkliwiej uderzy to szkoły gmin z terenu powiatu kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, bytowskiego, wejherowskiego, puckiego, lęborskiego, gdańskiego i słupskiego.

Projekt MEN o subwencjach na 2018 r.

Uzasadnienie projektu

Załącznik do rozporządzenia MEN

 

Symulacje sporządzono w oparciu o dane za zamknięty 2016 r.

 

2. Od kilkunastu lat rozwijano w szkołach możliwość uczenia sie języka kaszubskiego. Uczniowie mogli wybierać lekcje języka regionalnego jako przedmiot dla chętnych: ich wybór wiązał sie z koniecznością uczestniczenia w 3 godzinach zajęć tego języka w tygodniu oraz w niektórych klasach uczestniczenia w dodatkowych lekcjach historii i geografii naszej Małej Ojczyzny. Pomimo i tak już przepełnionych planów lekcji, na takie dodatkowe obowiązki szkolne decydowało się coraz więcej uczniów (w ostatnim roku było to ponad 19 tys. dzieci i młodzieży). Uczniowie mogli lepiej poznawać swój rodzimy region. Wzmacniano więzi z otoczeniem, w którym mieszkają oraz kształtowano postawy obywatelskie - patriotyczne. Język kaszubski (należący wg UNESCO do języków zagrożonych wymarciem) współcześnie najczęściej używany jest na obszarach wiejskich. W miejscowościach na tych też terenach najwięcej uczniów uczęszcza od lat na lekcje języka regionalnego. Dodatkowe środki finansowe przekazywane z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej z tytułu nauczania języka kaszubskiego bardzo wielu gminom pozwoliły na utrzymanie szeregu wiejskich szkół. Powstrzymano falę likwidacji małych wiejskich szkół, a jeśli nawet z ich prowadzenia rezygnowały sporadycznie gminy, to dalej placówki te prowadziły lokalne organizacje pozarządowe. Można było więc ocalić nie tylko małe wiejskie szkoły podstawowe, ale też ich rolę jako centrów życia lokalnych społeczności i ośrodków kultury. Dzięki ukształtowaniu się modelu subwencjonowania udało się wykształcić w wielu miejscowościach na Kaszubach odpowiednią kadrę nauczycielską, rozwinąć aktywność kulturalną i przy bardzo wielu szkołach rozwinąć zespoły dziecięce propagujące folklor. Zapowiedziana przez MEN obniżka subwencji oświatowej wymierzona jest w ww. działania i dorobek.    

Obniżenie przez MEN od 1 stycznia 2018 r.  subwencji na nauczanie języka regionalnego i mniejszości narodowych oraz etnicznych, a także zapowiedzi kolejnych cięć w 2019 r. wywołają falę likwidacji szkół z takimi przedmiotami nauczania. Rodzi to też pytania o przyszłość języka kaszubskiego i jego pozycji na Kaszubach.

 

 

Wykaz szkół, w których uczony jest język kaszubski i od 1 stycznia 2018 roku zastosowanie bedzie miało obniżenie przez MEN subwencji oswiatowej z tytułu nauczania jezyka regionalnego

 

3. Nagła i wcześniej nie konsultowana obniżka subwencji oświatowej szczególnie mocno dotknie gminy z południa Kaszub (tereny te są najrzadziej zaludnione i dzięki subwencji na kaszubski udało się tam dotychczas zachować sporo małych szkół). Społeczności tych gmin muszą zmierzyć się ze skutkami tragicznej nawałnicy z sierpnia 2017 (budżety gmin obciążone są kosztami odbudowy, zmniejszonymi wpływami od podatku leśnego itp.) a teraz obniżona zostanie im przez MEN subwencja oświatowa. To ciężkie wyzwanie dla gminy Brusy, Sulęczyno, Dziemiany, Lipusz, Studzienice, Parchowo, Chojnice (gmina wiejska), Karsin i Kościerzyna (gmina wiejska).

4. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wystąpiło do Pani Minister Anny Zalewskiej z wnioskiem o nieobniżanie samorządom subwencji oświatowej dla uczniów należących do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz  uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje zadania edukacyjne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Pismo Prezesa ZKP, Edmunda Wittbrodta, do Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej

 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zwróciło się do parlamentarzystów z prośbą o interwencję w MEN i niedopuszczenie do obniżenia subwencji na uczniów uczących się języka kaszubskiego.

 

Pisma Prezesa ZKP,Edmunda Wittbrodta, do parlamentarzystów reprezentujących Kaszuby/Pomorze

 

Język, kultura i tradycja kaszubska są naszym wspólnym dziedzictwem. Przez pokolenia społeczności pielęgnujące i przekazujące te wartości stanowiły kotwicę trzymającą Polskę przy Bałtyku. W ostatnich kilkunastu latach w przekazywaniu tych rodzimych kaszubskich wartości wielkim wsparciem były szkoły. Nie pozwólmy tego dorobku zniszczyć ! Prosimy każdego (osoby fizyczne, instytucje, samorządy itp.) o wsparcie w Ministerstwie Edukacji Narodowej naszego głosu i postulatu o nieobniżanie subwencji oświatowej na uczniów uczących się języka kaszubskiego i języków mniejszości narodowych oraz etnicznych, bo Polska jest naszym wspólnym domem!

Dane kontaktowe Ministerstwa Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
fax. 22 34 74 261
e-mail: informacja@men.gov.pl

Sekretariat Ministra Edukacji Narodowej
fax: (22) 34 74 205

Tabela wg dra Jana Mordawskiego

 

 

 

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2018 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.