Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
Nowe publikacje do nauki języka kaszubskiego
środa, 31 stycznia 2018

Podręcznik Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece cz. III  Felicji Baska-Borzyszkowskiej, Wojciecha Myszka oraz Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów Jana Mordawskiego to nowe publikacje edukacyjne, które wydało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Oferta wydawnicza wzbogaciła się o kolejną trzecią część podręcznika dla uczniów szkoły ponadpodstawowej, a także o książkę pomocniczą do nauki języka kaszubskiego i przedmiotu historia i kultura Kaszubów.

Felicja Baska-Borzyszkowska i Wojciech Myszk przygotowali podręcznik, który stanowi kontynuację cyklu Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece". Autorzy opracowując serię podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych przyjęli  za motto - klucz konstrukcji treści całości podręczników słowa Jana Karnowskiego nazywanego „sumieniem regionalizmu kaszubskiego”: Wychowanie młodego Pomorzanina powinno zataczać trzy kręgi - poznanie rzeczy własnych pomorskich, ogólnopolskich, ogólnoludzkich. To niejako droga wskazująca realizację treści nauczania w poszczególnych klasach, przy jednoczesnym ich wzajemnym przenikaniu się. Treści nauczania w każdej klasie obejmują w szczególny sposób owe wskazane „kręgi tematyczne”.

Autorzy we wstępie tak piszą o swoim wanożeniu:  W I dzélu ùczbòwnika przëzérelë jesmë sã rodnym Kaszëbóm. W II-dżim bédowelë jesmë wanogã kąsk dali – pò całi Pòmòrsce. A terô rôczimë Waju w swiat. Zazdrzimë do wëbrónëch krajów, przëwitómë sã z ùznónyma ùsôdzcama i jich dokazama, jaczé – dzãka kaszëbsczim tłómaczóm – mòżemë téż czëtac w rodny mòwie. Pòznómë krôjnë, w jaczich żëją lëdze, chtërny jak më, mają starã ò dozéranié tegò, co stanowi dëchòwą i materialną wôrtnotã swòji môłi òjczëznë. Mdzemë przëzérelë sã kawlowi Kaszëbów, co żëlë westrzód jinëch, a téż lëdzóm, chtërnyma naje Kaszëbë stałë sã dodomã i przëbôcziwałë jich rodné stronë. Żëczimë Wama, bë cekawòsc swiata òtmikała przed Wama grańce i brómë. Wiedno równak niech towarzą Wama słowa ksãdza Janusza Stanisława Paserba: „Môłé òczëznë ùczą żëc w òjczëznach wiôldżich, we wiôldżi òjczëznie lëdzy”.

 

 

Dr Jan Mordawski jest autorem pierwszego atlasu zawierającego różnotematyczne mapy dotyczące geoologii, historii, kultury, przyrody, krajobrazu Pomorza i Kaszub.  Prof. Tadeusz Palmowski recenzent publikacji tak napisał: Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców -Kaszubów”  stanowi vademecum wydarzeń geologicznych, historycznych oraz całej gamy faktów, zagadnień i wydarzeń współczesnych związanych z Pomorzem i Kaszubami aż do 2017 r. Zaletą ksiązki, co nie zawsze zdarza się w opracowaniach o charakterze regionalnym, są autorskie mapy, diagramy i zestawienia tabelaryczne. (…) Opracowanie to wpisuje się w nurt badawczy dotyczący kształtowania w przestrzeni Pomorza własnej tożsamości Kaszubów, społeczności, którą cechuje umiłowanie ziemi, jej kultury i krajobrazu. Praca ta zawiera nie tylko bardzo dobry materiał dydaktyczny do edukacji regionalnej w szkole, lecz stanowi także cenny materiał dla współczesnych i przyszłych pokoleń miłośników kaszubskiej małej ojczyzny.”

 

 

PROMOCJE NOWYCH WYDAWNICTW JUŻ NIEDŁUGO

 

15 lutego br.  zapraszamy do Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach
(ul. Ogrodowa 2 Brusy)

na promocję i prezentację trzeciej części podręcznika do nauki języka kaszubskiego w szkole ponadpodstawowej pt.  Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece cz. III

autorstwa Felicja Baska-Borzyszkowskiej, Wojciecha Myszka

 

Początek o godz. 15.00

------------------------------------

1marca br. zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 43  im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego w Gdyni (ul. K. Porębskiego 21,  Gdynia-Pogórze)

na promocję i prezentację książki pomocniczej  do nauki języka kaszubskiego oraz przedmiotu historia i kultura Kaszubów pt.  Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów autorstwa Jana Mordawskiego

 

Początek o godz. 15.00

------------------------------------

UWAGA

Podczas tych  spotkań promocyjnych (w Brusach i w Gdyni) będziemy przekazywać  przedstawicielom poszczególnych szkół ponadpodstawowych, w których nauczany jest język kaszubski okazowe egzemplarze podręcznika Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece cz. III z  przeznaczeniem dla bibliotek szkolnych, a także przedstawicielom poszczególnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych,  w których nauczany jest język kaszubski okazowe egzemplarze książki pomocniczej Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców Kaszubów z przeznaczeniem dla bibliotek szkolnych.  Prosimy o zabranie ze sobą pieczątki szkoły celem potwierdzenia odbioru publikacji.

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2019 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.