Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
XX Światowy Zjazd Kaszubów [Galeria]
poniedziałek, 2 lipca 2018
Nie znaleziono zdjecia
fot. Arkadiusz Wegner

7 lipca Luzino stało się stolicą regionu za sprawą Światowego Zjazdu Kaszubów, podczas którego świętowano dwa jubileusze: 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie wprowadzenia reformy samorządowej, dzięki której powstało województwo pomorskie łączące obszar zamieszkiwany przez Kaszubów w jednej jednostce administracyjnej. Właśnie z tych okazji na ziemię kaszubską przybył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który wspólnie z mieszkańcami regionu uczestniczył w obchodach.

Głównym miejscem wydarzeń tegorocznego Zjazdu były obiekty Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie (boisko oraz hala widowiskowa) oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy. Na boisku wydzielono osobną strefę, gdzie znajdowały dwie sceny oraz dziesiątki stoisk regionalnych z kaszubskimi wydawnictwami, wyrobami artystów ludowych oraz licznymi smakołykami lokalnej kuchni.

Transcassubia tradycyjnie i w tym roku przywiozła większą część przybyłych gości do miejscowości organizatora Zjazdu. Pociąg przybył na luziński dworzec punktualnie o godz. 10 i zaraz po tym rzesze Kaszubów pomaszerowały do Kościoła św. Wawrzyńca, gdzie odbyła się msza święta celebrowana przez ks. biskupa Zbigniewa Zielińskiego w obecności gospodarzy Zjazdu: Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego prof. Edmunda Wittbrodta oraz Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejera, specjalnych gości: Prezydenta RP Andrzeja Dudy, byłego premiera Jerzego Buzka oraz Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina jak i współorganizatorów Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius.

Po mszy świętej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej złożył kwiaty przy tablicy upamiętniającej „Marsz śmierci”, czyli drogę ewakuacji więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof, która w czasie II wojny światowej przechodziła przez Luzino. Kolejnym punktem programu Zjazdu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Gerardowi Labudzie niezwykłemu Kaszubie, wybitnemu historykowi oraz mediewiście, który edukację rozpoczynał w Luzinie.

O godz. 13.45 na boisku GOSRIT-u przy ul. Olimpijskiej odśpiewaniem hymnu polskiego oraz kaszubskiego rozpoczęło się oficjalne otwarcie XX Zjazdu Kaszubów. Zaraz po tym głos zabrał Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer oficjalnie witając wszystkich zgromadzonych gości.

Po wójcie głos zabrał Prezes ZKP prof. Edmund Wittbrodt, dziękując na początku za organizację Zjazdu przedmówcy oraz prezesowi oddziału luzińskiego ZKP Mieczysławowi Bistroniowi. Zaznaczył, iż Luzino to gmina gospodarna oraz dbająca o kulturę kaszubską. To tu działa Regionalny Teatr Dramatyczny wystawiający sztuki w języku kaszubskim, tu powstało teatralne i filmowe „Wesele kaszubskie”, tu młodzież debatuje o sprawach regionalnych w ramach „Sejmiku kaszubskiego”.  Odniósł się również do długiej oraz mozolnej drogi, jaką udało się przejść Kaszubom, dzięki ciężkiej konsekwentnej pracy oraz samoorganizacji, która przez wielu naszych rodaków jest nieznana. To dzięki tym efektywnym działaniom, ruch kaszubsko-pomorski utorował wówczas odradzającej się Polsce drogę do Bałtyku, do niezależności gospodarczej, otworzył to tzw. „okno na świat”. Przypomniał o tej potrzebie solidarności również współcześnie, która tak niezwykle odznaczyła się w okresie po sierpniowej nawałnicy, gdzie wszyscy wspólnie starali się pomóc jak tylko się da poszkodowanym w imię słów widniejących na zrzeszeniowym sztandarze „Zrzeszonych naju nikt nie złomie”.

Po Prezesie ZKP głos zabrał Prezydent Andrzej Duda, który podkreślał w swoim wystąpieniu rolę, jaką odegrali Kaszubi w historii Polski. Zaznaczył, iż Kaszubi zawsze byli z Polską i zawsze Polska była w ich sercu, mimo tego, że płacili niejednokrotnie za to srogą cenę.  Wspominał również swoje pierwsze spotkanie z Kaszubami podczas XI Zjazdu w Bytowie, kiedy to piastował urząd podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Był wtedy jak i obecnie pod olbrzymim wrażeniem bogatej kultury regionu oraz języka kaszubskiego, który dzięki licznym zabiegom działaczy regionalnych nauczany jest w szkołach i nadal się rozwija.  Przypomniał słowa Hieronima Derdowskiego: "nie ma Kaszub bez Polonii i bez Kaszub Polszczy". - Ale także i nie bez przyczyny z tej ziemi wyszedł Józef Wybicki, człowiek, który napisał słowa, od których zaczęliśmy nasze dzisiaj tu spotkanie - "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy". Swoją przemowę zakończył słowami : „Niech Pan Bóg błogosławi Kaszubów, niech Pan Bóg błogosławi tę ziemię i Rzeczpospolitą”.

Prof. Jerzy Buzek mówił o podobieństwach łączących Kaszubów i Ślązaków, czyli o ogromnym przywiązaniu do tradycji, olbrzymiej zapobiegliwości oraz przezorności. To dzięki ciężkiej pracy tak kochamy własną ziemię oraz tożsamość, co pomaga nam łatwiej otwierać się na innych.

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk podkreślił jak bardzo ważna jest dla Kaszubów jedność oraz nauka języka, która powinna odbywać się nadal bez przeszkód w szkołach w naszym regionie.

Po części oficjalnej zjazdowa scena rozbrzmiała wspaniałą kaszubską muzyką, zarówno tą tradycyjną jak i współczesną. Na binie wystąpili: Weronika Korthals, Ewelina Pobłocka, Kapela Ciupaga, Zespół Zgrywańce, Zespół Fucus, Black Bigeps, Kaszubski Zespół Pieśni i tańca "Sierakowice".

W czasie koncertów goście mieli możliwość zapoznania się z literaturą regionalną oraz zakupienia kaszubskich pamiątek, gadżetów, wydawnictw, tabakier oraz odzieży. Nie zabrakło również kaszubskich smakołyków tj. różnego rodzaju miody czy pyszne kuchy.

Podczas wydarzenia odbyły się Mistrzostwa Świata Kaszubów w piłkę nożną, w których wzięły udział 22 drużyny jak i również tradycyjnie Turniej Baśki Kaszubskiej.

 

FOTOGALERIA (fot. Arkadiusz Wegner) -> kliknij

 

 

Przemówienie prof. Edmunda Wittbrodta, Prezesa ZKP

 

Lubòtny Drëhnë i Drësze Kaszëbi, Tczëwôrtny Gòsce,

Rozpòczinómë XX Swiatowi Zjôzd Kaszëbów, korzëstając latos zwëskiwómë z gòscynnoscë gminë Lëzëno. Witóm serdeczno w miono Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, a òsoblëwie witóm najich gòscy hònorowëch: Prezydenta Rzeczëpòspòliti Pòlsczi Andrzeja Dudã i bëłégò premiera i przednika Europejsczégò Parlamentu profesora Jerzégò Bùzka.

Panie Prezydencie i Panie Premierze, to były słowa powitania skierowane do panów, naszych gości honorowych, w imieniu całego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wygłoszone w języku kaszubskim. Jak mogliście się przekonać język kaszubski, ale i sami Kaszubi nie tacy straszni, jak niektórzy to mówią.

Panu Prezydentowi dziękuję za patronat nad naszym jubileuszowym Zjazdem. Przypomnę też, że uczestniczył Pan w naszym XI Zjeździe w Bytowie, jako minister kancelarii Prezydenta.

Na początek jednak dziękuję gminie Luzino, z wójtem Jarosławem Wejerem i przewodniczącym rady Bartłomiejem Formelą na czele, a także prezesowi oddziału luzińskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Mieczysławowi Bistroniowi za niezwykle staranne przygotowanie Zjazdu i za gościnę.

Nasz Zjazd odbywa się w gminie, nie tylko bardzo zadbanej i gospodarnej, ale wyróżniającej się w sposób szczególny dla kultury kaszubskiej. Tu działa Regionalny Teatr Dramatyczny wystawiający sztuki w języku kaszubskim, tu powstało teatralne i filmowe „Wesele kaszubskie”, tu słychać piękne śpiewy chóru „Lutnia”, którego tradycje sięgają końca XIX w. i młodych „Luzińskich dzwoneczków”, tu odbywają się konkursy „Kaszubskiego śpiewania”, tu młodzież debatuje o sprawach regionalnych w ramach „Sejmiku kaszubskiego”. To z Luzina wyszedł prof. Gerard Labuda, jeden z najwybitniejszych znawców historii Pomorza oraz początków państwowości polskiej, i na tutejszym cmentarzu – zgodnie ze swoją ostatnią wolą – został pochowany. 

Macie z czego być dumni i my, całe Zrzeszenie jest z Was dumne. Gratulujemy tych wszystkich dokonań i życzymy wielu kolejnych!  

Panie Prezydencie, Panie Premierze, Ekscelencjo Biskupie, Drodzy Kaszubi

Tegoroczny Zjazd jest szczególny. Odbywa się w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednak droga Kaszub do niepodległej Rzeczpospolitej była dłuższa, wymagała od naszych przodków przede wszystkim więcej pracy, samoorganizacji społeczeństwa, konsekwencji i roztropności, niż to wielu osobom w naszym kraju się wydaje. Takie cechy na Pomorzu szczególnie cenimy do dziś. Warto o tym przypominać! To przed prawie wiekiem, kiedy w Paryżu w 1919 r. zebrali się na konferencji pokojowej przywódcy zwycięskich mocarstw zachodnich i wytyczali granice w Europie, szczególnego wydźwięku nabrało stare zawołanie kaszubskiego wieszcza Hieronima Derdowskiego: „Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polsci”.

To trwająca przez pokolenia organiczna praca działaczy ruchu kaszubsko-pomorskiego pomogła utorować wówczas odradzającej się Polsce drogę do Bałtyku, do niezależności gospodarczej, otworzyła nam „okno na świat”.

Dla nas symbolami tej drogi naszego regionu do Niepodległej, na której kamieniem milowym były Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku 10 lutego 1920 r., stały się takie postacie jak Aleksander Majkowski, Jan Karnowski, Franciszek Kręcki, Antoni Abraham czy ks. płk. Józef Wrycza. Chcemy o nich przypominać!

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie na patrona 2018 r. wybrało Franciszka Kręckiego, który urodził się w Borzestowie a gimnazjum ukończył w Kościerzynie. To filomata pomorski, doktor prawa po Heidelbergu, młodokaszuba, bankowiec, szef konspiracyjnej Organizacji Wojskowej Pomorza w 1919 r. i założyciel w 1920 r. harcerstwa w powstającym dopiero Wolnym Mieście, zabiegający o prawa Polski w Gdańsku.

Postawa Franciszka Kręckiego, który przez cały okres międzywojenny wytrwał w Gdańsku, stając się motorem wielu polskich inicjatyw gospodarczych, oświatowych i kulturalnych, wspierając też materialnie naszych rodaków studiujących na miejscowej Politechnice, warta jest przywołania. Po wybuchu II wojny światowej za swoją działalność został przez Niemców osadzony w Stutthofie i w styczniu 1940 r., w grupie 22 wybitnych działaczy gdańskich Polaków, został rozstrzelany.

To tylko jeden z naszych bohaterów. Było ich znacznie więcej. Wszystkim ojcom naszej kaszubskiej, pomorskiej drogi do Niepodległej winni jesteśmy pamięć.

To jest XX, jubileuszowy Zjazd Kaszubów. Nasze Zjazdy są organizowane na pamiątkę ważnej dla nas reformy samorządowej wprowadzonej w Polsce w okresie rządu Jerzego Buzka. W jej wyniku udało się zjednoczyć Kaszuby w jednym, samorządowym województwie. Było to spełnienie naszych marzeń. Była to realizacja, podzielanych przez nas, idei naszych wielkich poprzedników: Lecha Bądkowskiego, Tadeusza Bolduana, ks. Janusza Pasierba dotyczących regionalizmu, samorządności, obywatelskości, demokracji. Dla nas stało się to impulsem rozwojowym w wielu sferach.

W ostatnich latach przeżyliśmy okres niesamowitej prosperity gospodarczej. Zawdzięczamy to w dużej mierze aktywności naszej społeczności i sprawnym samorządom. Silne samorządy to silna Polska, a silna Polska to silna Unia Europejska, której jesteśmy ważną częścią.

Za rządów Jerzego Buzka do szkół w Polsce wprowadzono też ścieżkę edukacji regionalnej. Chętni mogli uczyć się języka kaszubskiego i wybrać go na egzaminie maturalnym. Dziś języka kaszubskiego uczy się niemal 21 tysięcy dzieci i młodzieży. Wydawanych jest wiele książek i publikacji w naszym języku regionalnym. Na Uniwersytecie Gdańskim prowadzony jest kierunek etnofilologia kaszubska.

Prężnie działa też Instytut Kaszubski, liczący 150 członków – doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów. Jest więc za co dziękować.

Nas Kaszubów łączą korzenie, dziedzictwo, kultura, wartości, wiara, dbałość o nasz region - Pomorze. To chcemy przekazać następnym pokoleniom.

Jesteśmy razem w doli i niedoli – solidarni też wtedy, a może przede wszystkim wtedy, gdy któryś z naszych samorządów – zakątków naszej Małej Ojczyzny - dotkną klęski żywiołowe, jak chociażby w ubiegłorocznej, sierpniowej nawałnicy!

Dlatego zakończę słowami: Trzymajmy się razem – bãdzmë razã, wiedno! Pamiętajmy też o słowach zamieszczonych na sztandarze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego: „Zrzeszonych naju nikt nie złomie”.

 

 

 

Specjalny numer "Pomeranii" przygotowany na XX Zjazd Kaszubów w Luzinie


Pobierz -> kliknij

 

Sponsorzy XX Zjazdu Kaszubów:

https://www.pkobp.pl/

 

https://www.bat.pl/

http://www.technoservice.com.pl

 

http://www.warbud.pl

 

http://www.bct.gdynia.pl/

 

https://www.pse.pl

 

www.dgt.pl

http://www.gdansk.lasy.gov.pl/

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2019 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.