Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
Rozpoczęcie roku szkolnego za nami
wtorek, 4 września 2018

Po ponad dwóch miesiącach wakacji uczniowie wracają do szkół. Dla wielu uczniów na Pomorzu będzie to pierwszy rok nauki języka kaszubskiego. Ten rok szkolny to kolejny etap wprowadzania reformy edukacji. Przypominamy, że zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U z 2017 r., poz. 1627) wnioski o rozpoczęcie nauki języka kaszubskiego w szkole można składać do 20 września.

Wzór wniosku  pobierz

Wzór rezygnacji pobierz

Wszechstronna edukacja kaszubska - rozumiana jako tzw. sieci edukacyjne, czyli szkoły, uczelnie, muzea, ośrodki doradcze, domy kultury, stowarzyszenia - a zwłaszcza rozwój tej edukacji, jest jednym z głównych priorytetów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dzięki zaangażowaniu społeczności zrzeszonej udało się wypracować sprzyjające nauczaniu warunki. Ciągle są one poprawiane. W ofercie programowej coraz liczniejszych placówek oświatowych - głównie szkół podstawowych i gimnazjów – znajdujemy język kaszubski jako przedmiot do wyboru dla chętnych.

Zwiększanie się liczby uczniów deklarujących chęć korzystania z możliwości nauki języka kaszubskiego świadczy o dużym zainteresowaniu zarówno nim samym, jak i kulturą czy historią małej ojczyzny. Z rozmów z nauczycielami wynika, że najczęściej tę gotowość do nauki języka regionalnego uczniowie wynoszą już z domu, w którym słyszą go  na co dzień. Ogromny wysiłek w propagowanie nauki rodnej mowy wkładają również lokalni działacze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zauważyć także należy, że coraz większą grupę stanowią dzieci, których rodzice czy dziadkowie nie są rdzennymi Kaszubami, ale które mieszkając w tym regionie chciałyby dowiedzieć się o nim jak najwięcej.

Jako przedmiot, którego naukę uczniowie podejmują dobrowolnie, język kaszubski wśród różnych oferowanych przez system oświaty możliwości musi okazywać się atrakcyjniejszy od innych, tak aby sprostać konkurencji. Akty prawne wychodzą tej potrzebie naprzeciw dając nauczycielom dużo możliwości w zakresie prowadzenia zajęć. W rezultacie w ramach przewidzianych w rozporządzeniu trzech godzin nauczania w tygodniu pedagog ma prawo organizowania jednej tzw. godziny warsztatowej. Wynika to ze słusznego założenia, iż  nie można uczyć języka regionalnego w oderwaniu od tradycji, kultury, historii czy też zwyczajnych powszednich zagadnień życia człowieka. Język kaszubski, który wszak nie jest językiem obcym dla większości z naszych uczniów wymaga „zanurzenia” w kulturze regionu, a fakt uczenia go na obszarze etnicznym Kaszub sprzyja szerokiemu wykorzystaniu potencjału edukacyjnego inicjatyw społecznych bliższej i dalszej okolicy. Organizowane są amatorskie teatry, odbywają się liczne wycieczki, konkursy, przeglądy zespołów wokalnych i tanecznych czy teatralnych.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie od wielu lat jest propagatorem wprowadzenia kaszubskiego języka i historii na różnych etapach edukacji. Promując i rozwijając działalność edukacyjną staliśmy się również wydawcą podręczników do nauki języka kaszubskiego. Obecnie posiadamy 9 podręczników dopuszczonych do obowiązującej podstawy programowej na wszystkie etapy nauczania oraz wiele innych publikacji wspomagających naukę.

Kaszubskojęzyczna mapa ścienna

Fiszki do nauki języka kaszubskiego

Prowadzimy również portale edukacyjne dla nauczycieli jak www.skarbnicakaszubska.pl, gdzie gromadzone są programy nauczania, pomoce naukowe czy źródła, www.wirtualnekaszuby.com, na którym znajdują się zamówione filmy o charakterze edukacyjnym podejmujące najróżniejsze zagadnienia związane z regionem. Rada Języka Kaszubskiego od kilku lat prowadzi internetową poradnię języka kaszubskiego, gdzie można zadać wszelkie pytania dotyczące kwestii językowych. Zrzeszenie jest również organizatorem corocznych konferencji metodycznych dla nauczycieli regionalistów.

Niemniej jednak nauczanie języka kaszubskiego w szkołach jest ciągle przedsięwzięciem nowym, przy którego wdrażaniu występują też różne trudności. Niestety do trudności tych trzeba zaliczyć również te wynikające z postaw niektórych dyrektorów placówek edukacyjnych czy samorządów.

Cieszy obserwujemy stały wzrost zainteresowania kaszubszczyzną. Wydaje się przy tym, że w następnych latach szczególną dbałość trzeba będzie wykazać w wypadku zagadnienia jakości nauczania. Jakkolwiek poziom nauki języka kaszubskiego należy uznać za dobry, doskonalenie w tej materii będzie zapewne w najbliższej przyszłości główną troską Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, instytucji oświatowych i pedagogów. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzymy aby nowy rok w szkole był fascynującą wędrówką  po  kartach kaszubskiej  historii, literatury kultury.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2019 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.