Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
XXI Światowy Zjazd Kaszubów już za nami
niedziela, 7 lipca 2019
Nie znaleziono zdjecia
fot. weekendfm.pl

Po dwudziestu latach od I Światowego Zjazdu Kaszubów, po raz kolejny właśnie w Chojnicach odbyło się to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu społeczności kaszubskiej.

Uczestników zjazdu tradycyjnie przywiózł specjalny pociąg Transcassubia. Z dworca kaszubski pochód przemaszerował ulicami Chojnic do bazyliki, gdzie odprawiona została uroczysta msza święta. Przewodniczył jej ksiądz Arkadiusz Okroj, biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej. Po mszy świętej Kaszubi, którzy pojawili się w Chojnicach przeszli do Parku Tysiąclecia, gdzie odbywały się główne uroczystości.

Relacja ze zjazdu w mediach:

Radio Weekend

https://weekendfm.pl/?n=79040&chojnice_-xxi_swiatowy_zjazd_kaszubow_w_chojnicach_oficjalnie_otwarty_foto

Dziennik Bałtycki

https://dziennikbaltycki.pl/w-chojnicach-w-sobote-6072019-odbyl-sie-xxi-swiatowy-zjazd-kaszubow-zdjecia-wideo/ar/c1-14257167

TVP Gdańsk

https://gdansk.tvp.pl/43375333/xxi-swiatowy-zjazd-kaszubow-w-chojnicach

Radio Głos

http://www.radioglos.pl/wiadomosci/regionalne/6310-xxi-zjazd-kaszubow-w-chojnicach

Kosycarz Foto Press

https://kfp.pl/page_no,1,page,propozycja,id,18660,tytul,XXI%20%C5%9AWIATOWY%20ZJAZD%20KASZUB%C3%93W%20W%20CHOJNICACH,index.php

Portale Regionalne.info

http://kartuzy.info/wiadomosc,39721,XXI-Swiatowy-Zjazd-Kaszubow-W-Chojnicach-trwa-wielkie-swieto-regionu.html


Wystąpienie prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, prof. Edmunda Wittbrodta podczas otwarcia Zjazdu.

Lubòtny Wastnë i Wastowie Kaszëbi!  Tczëwôrtny Gòscë!

Rozpòczinómë XXI Swiatowi Zjôzd Kaszëbów, latos kòrzëstającë z gòscynnoscë Miasta Chònice. Chònice òd wiedna są Brómą Pòmòrzô, a dzys ju pòstãpny rôz stôwają sã stolëcą Kaszëb!

Witóm wszëtczich baro serdeczno w miono Zarządu Òglowégò i Radë Naczelny Zrzeszeniô, a òsoblëwie witóm pòsłów i senatorów z marsałkã Senatu Bògdanem Bòrusewiczem i przédnikã Parlamentarnégò Kaszëbsczégò Karna senatorã Kadzmiérzã Kleiną, witóm władze wòjewódzczé z przédnikã sejmikù Janã Kleinszmidtã, witóm władze samorzadowi, witóm mieszkańców tegò piãknégò i gòscynnégò miasta, witóm wszëtczich gòscy, witóm przedstôwców mediów.

Chcã téż przëwitac, a przede wszëtczim pòdzãkòwac wszëtczima, dzãka chtërnym nen Zjôzd mógł sã òdbëc. Dzãkùjã gòspòdarzóm miasta Chònice, bùrméstrowi dr. Arseniuszowi Finsterowi, wicebùrméstrowi Andrzejowi Kòpczińsczimù i przédnikòwi radë Antonimù Szlandze. Dzãkùjã gminie i pòwiatowi – z wójtã dr. Zbigniewã Szczepańsczim i starostą Markã Szczepańsczim. Dzãkùjã chònicczémù partowi Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, a nade wszëtkò przédniczce Janinie Kòsedowsczi. Jesmë wama baro wdzãczny.

Nasz Zjôzd òdbiwô sã w miesce ò baro dłudżi i cekawi historii, w miesce nié leno zadbónym i gòspòdarnym, ale òsoblëwò téż wëapartniwającym sã dzejaniama na rzecz kaszëbsczi kùlturë. Tu dzejô Kaszëbsczi Amatorsczi Teater, tu òd lat òb jeséń òrganizowóné są Dni Kùlturë Kaszëbskò-Pòmòrsczi, a téż Szkòłowé Dni Jednotë Kaszëbów, w jaczich ùdzél bierze szkòłowô młodzëzna i dzecë z przedszkòlów, tu wëdôwóny je biuletin KLUKA, a na wielnëch wanogach młodi pòznôwają historiczné i kùlturowé bògactwò naszi kaszëbskò-pòmòrsczi ziemi.

W Chònicach widocznô je baro brzadnô wespółrobòta partu Zrzeszeniô z samòrządã, biblioteką, centrum kùlturë, Mùzeùm Historiczno-Etnograficznym, ze szkòłama i przedszkòlama, jak téż z jinyma pòzarządowima òrganizacjama.

Gratulëjã tëch wszëtczich dokònaniów i żëczę wiele pòstãpnëch. 

Panie Marszałku, Parlamentarzyści, Szanowni Państwo, drodzy Kaszubi.

Jak wiemy, tegoroczny Światowy Zjazd Kaszubów odbywa się w roku obchodów 30-lecia pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborów do Senatu oraz częściowo wolnych do Sejmu. Ich wyniki zapoczątkowały proces zmian systemowych – politycznych, społecznych i gospodarczych w Polsce, ale także w Europie. Niedawno, tu w Chojnicach, Rada Naczelna Zrzeszenia przyjęła jednomyślnie uchwałę, w której m.in. czytamy:

 „U podstaw tych przemian, które doprowadziły do odzyskania wolności, byli ludzie działający w podziemnej „Solidarności”, wraz z tymi, którzy byli zrzeszeni i działający w organizacjach niezależnych, również takich jak Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Organizacje te odegrały znaczącą rolę w odrodzeniu niepodległej i suwerennej Polski, a po 1989 roku mogły wreszcie swobodnie i otwarcie kształtować życie społeczne, kulturalne, gospodarcze i polityczne naszego kraju. Stały się one równoprawnym podmiotem w przestrzeni publicznej oraz fundamentem w budowaniu państwa samorządowego i obywatelskiego.

Dzień 4 czerwca 1989 roku zapoczątkował również proces przywracania Kaszubom, Kociewiakom i wszystkim mieszkańcom Pomorza należnego im miejsca w Rzeczpospolitej. Jako wspólnota regionalna uzyskaliśmy możliwości nieskrępowanego kultywowania tradycji, umacniania własnej tożsamości, w tym języka, oraz wykorzystania tkwiącego w kaszubsko-pomorskiej wspólnocie regionalnej potencjału rozwojowego.

Wolność, demokracja, samorządność i patriotyzm stanowią dla nas najwyższą wartość, są one wpisane w pomorską tożsamość. Dlatego w trzydziestą rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku wyrażamy pełen szacunek i uznanie, dumę oraz podziękowanie wszystkim, dzięki którym możemy żyć dzisiaj w wolnej Polsce.”

Jestem przekonany, że wszyscy tu zgromadzeni, uczestnicy Światowego Zjazdu, podzielamy treść tej uchwały Rady Naczelnej.

Nasze coroczne Zjazdy są organizowane na pamiątkę zmian administracyjnych w Polsce wprowadzonych przez rząd Jerzego Buzka w 1998 roku. Dla upamiętnienia ważnego dla nas Kaszubów wydarzenia, że Chojnice znalazły się w województwie pomorskim, z inicjatywy śp. Grzegorza Szalewskiego, 21 lat temu odbył się tu nasz pierwszy Zjazd.

Te zmiany spowodowały, że Kaszubi znaleźli się w jednym województwie. Pozwoliło nam to lepiej współpracować, efektywniej działać i prężniej się rozwijać. Widać to świetnie w Chojnicach, jak bardzo się zmieniły w ostatnich dwudziestu latach. Widać to na całych Kaszubach i Pomorzu. To najlepszy dowód na słuszność idei naszego wielkiego poprzednika Lecha Bądkowskiego, że „samorządność jest najkrótszą drogą do pełnej niepodległości państwa” [w styczniu przyszłego roku obchodzić będziemy setną rocznicę jego urodzin].

Rok temu mieliśmy okazję podziękować premierowi Buzkowi. W tym roku chcielibyśmy przypomnieć parlamentarzystów i działaczy regionalnych, którzy byli szczególnie zaangażowani w pracy nad zmianami ustawowymi 1998 roku.

Byli to przede wszystkim parlamentarzyści: Kazimierz Kleina, Donald Tusk, Jan Wyrowiński, Bogdan Borusewicz, Edmund Wittbrodt, Jerzy Budnik, Jan Kulas, Aleksander Hall, Marek Biernacki – minister spraw wewnętrznych i administracji, Jerzy Barzowski, Kazimierz Janiak, Jerzy Borowczak, Antoni Szymański, Dorota Arciszewska, śp. Franciszka Cegielska, Maciej Płażyński i Olga Krzyżanowska.

Bardzo ważne było dla nas wsparcie działaczy kaszubskich i regionalnych. Byli wśród nich nieżyjący już profesorowie Gerard Labuda i Brunon Synak – ówczesny prezes Zrzeszenia, byli to także: prof. Józef Borzyszkowski, Jerzy Fijas – ówczesny burmistrz Brus, śp. Jan Palmowski, Kazimierz Klawiter – współinicjator naszych Zjazdów.

Warto, po dwudziestu latach, te osoby przypomnieć, warto tym osobom podziękować.

Tutaj w Chojnicach chciałbym podkreślić w sposób szczególny jedną osobę – Kazimierza Ostrowskiego. Cieszę się, że pan Kazimierz jest dziś z nami. Ponad 60 lat Jego twórczej pracy i społecznego zaangażowania w działalność Zrzeszenia budzi najwyższy szacunek nas wszystkich i głęboką wdzięczność. Ideę przyłączenia Chojnic do województwa pomorskiego wspierał mocno, przekonując mieszkańców tego miasta i tego regionu. Panie Kazimierzu w imieniu Kaszubów i Pomorzan bardzo dziękuję.

2019 rok jest też rokiem podsumowania 3-letniej kadencji władz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Cieszy ponad 20 tysięczna rzesza młodzieży uczącej się języka kaszubskiego, dziesiątki wydawanych książek i publikacji w języku kaszubskim, owocne rozmowy z rektorem Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzym Gwizdałą w sprawie kierunku studiów etnofilologia kaszubska oraz uwzględnienia w misji uniwersytetu spraw kaszubskich.

Cieszy rosnące zaangażowanie sprawami kaszubskimi młodych, urodzonych i wychowanych już w wolnej Polsce, udzielających się w licznych organizacjach młodzieżowych, m.in. Klubie Studenckim Pomorania. Sprawy kaszubskie widzą młodym okiem, organizują konkursy wiedzy o Kaszubach i Pomorzu, prowadzą kursy języka kaszubskiego i warsztaty regionalne. Z kaszubszczyzną wyjeżdżają też poza granice kraju, współpracują z międzynarodowymi organizacjami, zrzeszającymi europejskie mniejszości etniczne i narodowe.

Cieszy nas bardzo porozumienie z władzami regionalnego oddziału Telewizji Polskiej, w wyniku którego obok istniejącego od lat „Tedë jo” możemy oglądać redagowany przez nas nowy program „Farwë Kaszëb”, a także program „Dycht Kociewie”.

Co rokù, na Zjezdzie Kaszëbów spòtikómë sã, żebë pòkazac, że je nas wiele, że aktiwno dzejómë, żebë pòkazac naszã jednotã. Łączą nas kòrzenie, spôdkòwizna, kùltura, wôrtnotë, wiara, dbałota ò nasz region - Pòmòrzé. Dobrze wieme, że mòcné regionë to mòcnô Pòlskô, mòcnô Pòlskô to mòcnô Eùropejskô Ùnia. Łączi nas zdrzenié na sprawë parłãczącé sã z regionalizmã, òbëwatelsczim spòłeczeństwã i demòkracją. W samòrządnoscë je nasza mòc.

Mòcą Zrzeszeniô są lëdze. Je nas corôz wiãcy, liczimë dzys kòle 6500 nôleżników. Dzejómë w 70 partach.

Dzys mómë leżnosc kôrbic ò sprawach wôżnëch dlô Kaszëb, Pòmòrza, Pòlsczi i Eùropë, ò czekającym nas w przińdnym rokù Jubileùszu 100-lecégò przëwróceniô Pòmòrzô do Pòlsczi i zdënkù Pòlsczi z mòrzã, ò III Kòngresu Kaszëbsczim. Rok 2020 je w Zrzeszenim dedikòwóny temù jubileùszowi.

Mómë téż leżnosc do bëcô razã i ceszeniô sã. Żëczã tej redosnégò swiãtowaniô.

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2019 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.