Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
Medal Stolema
czwartek, 9 stycznia 2020

Stolëmë to ti, co cësnãlë kamama bëlny robòtë na pòmòrską zemiã i  szerok je rozdrzucëlë. A czejbë nawetka  òstałë na chwilã zataconé pòd wałama piôskù, nalézą wéńdzenié.

Westrzód wiôldżégò karna wëapartnieniów, òdznaczeniów i nôdgrodów w Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim Medal Stolëma ceszi sã òsoblëwim ùwôżanim. Je przëznôwóny òsobóm, karnóm lëdzy, institucjóm, związkóm i òrganizacjóm, co kładzą wiôldżi cësk na rozwij i rozkòscérzanié doróbkù i zwënégów kùlturë Kaszëb i Pòmòrzô. Medal Stolëma nazéwają téż „Kaszëbsczim Noblã”, co zaswiôdcziwô ò wôżnocë ti nôdgrodë dlô kaszëbsczi spòlëznë. Gwësno je to bëlny  plac, żebë pòkazac tich, co wiele dokònëlë na zôgónie lëdowi kùlturë, za artisticzné, nôùkòwé òsygniãca i dzejania wëpòmôgającé tradicyjną kùlturã regionalną.

Wëstrzód wëapartnionëch òsobów są nié leno ti, baro znóny przedstôwcowie Pòmòrzô jak prof. Gerard Labùda, ks. Bernard Sëchta, Günter Grass, Lech Bądkowsczi, Donald Tusk Danuta Stenka, ale są téż ti, co zrobilë baro, baro wiele dlô swòjich Môłich Òjczëznów.

Łoni Medal Stolëma dostôł Władisłôw Czôrnowsczi-Kaszëba z Brus i prof. Maria Pajakòwskô-Kensik, bëlnô Kòcewiónka. Latos Tomôsz Fópka wprowadzył Jadwigã Kirkòwską do karna nëch rosłëch i mòcnëch dzejôrzów.

Jadwiga Kirkòwskô je szkôlną, spòlëznową dzejôrką, długòlatną nôleżniczką Kaszëbskô-Pòmòrsczégò Zrzeszniô. Ùrodza sã 24 maja 1939 r. w Starzënie (pùcczi kréz). Òd 1958 rokù, pò skùńczenim Pedagògòwégò Liceùm w Wejrowie, ùcza historie w szkòłach pùcczégò krézu. Z inicjatiwë m.jin. Wastny Jadwidżi w 1997 r. założony béł part KPZ w Wierzchùcënie, jaczégò bez 6 kadencjów bëła przédniczką. To prawie za Ji przëczëną wierzchùcyńsczi part béł jinicjatorã:

-òrganizacji kònkùrsu kaszëbsczégò wësziwù (1998-2013), jaczi rozkòscérzôł òsoblëwie pùcką szkòłã negò kùńsztu,

-òrganizacji kaszëbsczich mszów swiãtëch

-òrganizacji a dozéraniô Kaszëbsczégò Placu we Wierzchùcënie, na chtërnym òdbiwô sã wiele môlowëch a téż òglowòkaszëbsczich rozegracjów; na Placu òsta wëbùdowónô kaszëbskô chëcz a bina, pòwstôwô téż Galeriô Kamów Pamiãcë, w jaczi ùtczonëch je wiele pòstacëjów z nordowëch Kaszëb; za no dzejanié part we Wierzchùcënie w 2013 r. béł ùtczony medalã Zasłużony dla Kultury Polskiej. Brzãda Galerie Pamiãcë je téż pùblikacjô pt. Wielcy Kaszubi Synowie Ziemi Puckiej (2013), chtërny J. Kirkòwskô bëła redachtorką,

-założeniô fòlkoristicznégò karna Nasze Stronë, co dzejôł w latach 1997-2015 a jaczégò J. Kirkòwskô bëła czerowniczką,

-òrganizacji przezérkù dlô dzecnëch mùzycznëch karnów Burczybas, co warô òd 2005 rokù donëchczas

-òrganizacji òd 1998 rokù przezérkù dlô fòlkloristicznëch karnów z Kaszëb ë Krôjnë.

Ne z wëżi wëmienionëch dzejaniów to le dzél bòkadnégò brzadu codniowi robòte na kaszëbsczim gónie Jadwidżi Kirkòwsczi, a wierzchùcyńsczégò partu KPZ, jaczim bez wiele lat czerëje.

Kandidatów do nôdgrodë mòże dac kòżdi, równak welënk nôleżi do Kapitułë Medalu Stolëma, jaczi nôleżnikama są sztudérze Karna „Pòmòraniô”. Dzãka temù wiédzô ò tim, chto òstónie Stolëmã je wiedno wiôlgą krëjamnotą. Kapituła to pòmiészanié pòzdrzatków, doswiôdczeniów, młodégò serca i swiéżoscë mëszleniô.

Ùczestnienié Medalã Stolëma je mòcnym pòdskacënkã i dodôwô chãcë do dalszi prôcë na kaszëbskò-pòmòrsczi niwiznie.

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2020 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.