Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
Zaślubiny Polski z morzem w Pucku!
wtorek, 11 lutego 2020

Nie bacząc na pogodę przybyliśmy dziś tłumnie do Pucka z Kaszub i całego Pomorza, aby uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu - uroczystych obchodach 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem. Wraz z panią burmistrz Hanną Pruchniewską oraz Ligą Morską i Rzeczną byliśmy współorganizatorami tej uroczystości, która swym rozmachem przekraczała dotychczasowe i była na miarę wagi tego co stało się przed stu laty w Pucku.

fot. Sławomir Lewandowski

fot. Sławomir Lewandowski

fot. Sławomir Lewandowski


Stawiło się 40. zrzeszeniowych pocztów sztandarowych! Podczas uroczystej mszy św. w puckiej farze pierwsze czytanie oraz część modlitwy wiernych była w języku kaszubskim. Nasi członkowie utworzyli również kaszubsko-kociewską procesją z darami. W centralnym punkcie uroczystości obok prezydenta Andrzeja Dudy oraz burmistrz Hanny Pruchniewskiej głos zabrał także prezes Zrzeszenia Jan Wyrowiński. Ten ostatni współuczestniczył również w ceremonii umieszczenia w kapsule czasu odnowionego aktu zaślubin z morzem i złożonie go pod obeliskiem upamiętniającym gen. Józefa Hallera.

Galeria zdjęć, fot. Sławomir Lewandowski

Galeria zdjęć, fot. Radosław Kamiński

 

fot. Sławomir Lewandowski

 


Nasza delegacja w osobach: prezesa Oddziału w Pucku Andrzeja Zażembłowskiego, członka Zarządu Głównego Zygmunta Orła oraz prezesa Jana Wyrowińskiego złożyła wieniec pod wspomnianym obeliskiem. Warto dodać, że większość członków Zrzeszenia, którzy przyjechali do Pucka opuszczali to miasto bogatsi o wydaną przez ZKP na okoliczność puckich uroczystości książkę dra Mirosława Kuklika "Pòlskô złączonô z mòrzã", opisująca kultywowanie tradycji obchodów rocznicy zaślubin Polski z morzem w Pucku po II wojnie światowej oraz wyjątkowe zasługi w tej mierze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Podziw i uznanie dla ogromu pracy, jaką w przygotowanie puckich uroczystości włożyła pani burmistrz Pruchniewska wraz z całym magistratem oraz pucki oddział Zrzeszenia na czele z prezesem Zażembłowskim.

fot. Sławomir Lewandowski

fot. Książka Mirosława Kulika "Pòlskô złączonô z mòrzã"

Wystąpienie Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z 10 lutego 2020 r. w Pucku:

Tczëwôrtny Wasto Prezydence! Tczëwôrtnô Wastnô Marszałek! Tczëwôrtny Wastostwò!

To, że przed 100 laty, 10 lutego 1920 roku doszło do uroczystych zaślubin Polski z Morzem, to, że przed 100 laty odradzająca się Polska odzyskała dostęp do Bałtyku ze wszystkimi płynącymi z tego faktu dobrodziejstwami, stało się w głównej mierze możliwe dzięki postawie Kaszubów, odwiecznych mieszkańców tej nadmorskiej ziemi, którzy świadomi swej odrębności etnicznej i kulturowej, przez czas pruskiej niewoli trzymali z Polską, którzy trzymali z Bogiem!

Do przekonania, że „co kaszubskie to polska” doszła zorganizowana w ruchu młodokaszubskim rodzima inteligencja, której przedstawiciele odegrali kluczową rolę w procesie przywracania polskiej państwowości na Kaszubach i Pomorzu, że wspomnę choćby Aleksandra Majkowskiego, Jana Karnowskiego, Bolesława Lipskiego i Franciszka Kręckiego, szefa Organizacji Wojskowej Pomorza. To oni prowadzili Kaszubów kaszubską stegną do niepodległej Polski. Wielu z nich przyszło za swoje ówczesne zaangażowanie zapłacić w 1939 roku cenę najwyższą!

To za sprawą ich i rzeszy im podobnych budzicieli kaszubskiego ducha, w tym wielu księży katolickich, polska delegacja w Wersalu mogła położyć na negocjacyjnym stole twarde i trudne do zbicia argumenty.

Siła tych argumentów brała się z efektów tytanicznej pracy organicznej, którą utożsamiająca się z polskością społeczność Kaszub i Pomorza w drodze samoorganizacji i z umiejętnym wykorzystaniem przepisów pruskiego prawa, w zażartej rywalizacji z żywiołem niemieckim,  wykonała na niwie gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

Bracynowie Kaszëbi!

Tak jak sto lat temù wa so zjacha dzysô w gromadze do Pùcka

Niech całô Pòlska òbôczi jaczim mòdłã naszich starków, swiądny jich pòswiãceniô i dérowaniô przë Pòlsce przez czas prësczi niewòlë, wiérny naszi prastôri mòwie, wiérny tradycji i zwëkóm dërch trzimómë starżã nad Bôłtã. 

Jesteśmy z naszymi sztandarami, sztandarami Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, znakami i atrybutami naszej tożsamości. Od zwycięstwa „Solidarności” w 1989 roku spełniają się w pełni marzenia młodokszubów wiodących przed stu laty Kaszubów do Polski. Czujemy się nareszcie prawdziwymi gospodarzami naszej ziemi, budując jej pomyślność poprzez zaangażowanie w samorząd terytorialny i z wykorzystaniem pomorsko-kaszubskich cnót: rzetelności, dotrzymywania umów, solidności, pracowitości i punktualności. Z pomocą Rzeczypospolitej swobodnie pielęgnujemy i rozwijamy język kaszubski i krzewimy kulturę. Tym sposobem najlepiej służymy naszej wielkiej ojczyźnie Polsce.

Niech żëją Kaszëbë! Niech żëje Pòmòrzé! Niech żëje Pòlskô!

 

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2020 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.