Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
Prof. Edmund Wittbrodt doktorem honoris causa UG
wtorek, 6 października 2020
Nie znaleziono zdjecia
Fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański uhonorował prof. Edmunda Wittbrodta, prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w kadencji 2016-2019, rektora Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996 oraz ministra edukacji narodowej w latach 2000-2001 tytułem doktora honoris causa. Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 5 października w Dworze Artusa w Gdańsku.

Doktoratem honoris causa, w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego, uhonorowani zostali pierwsi demokratycznie wybrani rektorzy gdańskich uczelni po przemianach ustrojowych 1989 roku w Polsce: prof. Edmund Wittbrodt, rektor PG w latach 1990-1996, prof. Stefan Angielski, rektor Akademii Medycznej w latach 1990-1993 oraz prof. Zbigniew Grzonka, rektor Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1996. Jak podkreślają władze UG, akt nadania godności honorowych Rektorom Seniorom ma symboliczny wymiar, związany z budową silnego, zintegrowanego i konkurencyjnego europejskiego ośrodka akademickiego w Gdańsku.

Przypomnijmy, że Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwałę w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Edmundowi Wittbrodtowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego „za wieloletnią działalność publiczną na rzecz polskiej edukacji i nauki oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie” podjął 27 lutego 2020 roku.

Jednoznacznie pozytywne recenzje w postępowaniu o nadanie prof. Wittbrodtowi tytułu i godności doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali prof. Michał Kleiber, prof. Józef Borzyszkowski i prof. Henryk Krawczyk.

Recenzenci podsumowali m.in. bogate doświadczenie i dorobek profesora w zakresie organizacji nauki oraz szkolnictwa wyższego (w tym m.in. rektor Politechniki Gdańskiej przez dwie kadencje, wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, minister edukacji narodowej, współtwórca Państwowej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej, współinicjator powołania i przewodniczący Komisji Nauk Kosmicznych PAN oddział w Gdańsku). Podkreślili również rolę prof. Wittbrodta w integrowaniu gdańskiego środowiska akademickiego, co doprowadziło m.in. do powstania Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. Wymienili jego dokonania na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego. Podkreślili także osiągnięcia na rzecz członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w tym aktywny udział w debatach środowiskowych poprzedzających referendum o wejście Polski do Unii Europejskiej.

Recenzenci odnieśli się też do szeroko zakrojonej działalności publicznej prof. Wittbrodta (m.in. przez pięć kadencji senator RP, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy), w tym wielu dokonań na rzecz miasta i regionu (m.in. przewodniczący Rady Programowej Komitetu Obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w latach 2016-2019).

Recenzenci wskazali również na bogaty dorobek naukowy prof. Wittbrodta (m.in. 30 monografii i skryptów, ponad 260 innych oryginalnych publikacji naukowych oraz 115 opracowań naukowo-badawczych i ekspertyz, udział w wielu projektach badawczych krajowych i międzynarodowych), podkreślając, że o jego randze świadczy m.in. przyznanie profesorowi Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza oraz innych, licznych nagród.

Prof. Edmund Wittbrodt uhonorowany został m.in.: Złotym Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej, Złotym Medalem Uniwersytetu Gdańskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, Krzyżem Średnim Orderu Węgierskiego.

Dodajmy, że na Politechnice Gdańskiej prof. Edmund Wittbrodt jest obecnie profesorem w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. Jest też pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z ESA i POLSA. Z profilem naukowym profesora można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy [tutaj].

Źródło: https://pg.edu.pl


Laudacja prof. Józefa Borzyszkowskiego

 

Prof. Edmund Wittbrodt, rocznik 1947, jest honorowym obywatelem rodzinnej Rumi i absolwentem Politechniki Gdańskiej, w  której uzyskał z wyróżnieniem kolejne stopnie naukowe – w 1991 r. tytuł profesora. Jako wybitny uczony specjalizuje się m.in. w budowie i eksploatacji maszyn, mechanice teoretycznej i stosowanej, dynamice układów mechanicznych, metodach komputerowych w mechanice, automatyce i robotyce, biomechanice oraz technologiach kosmicznych i satelitarnych. Znany i honorowany szeroko poza granicami kraju, stworzył własną szkołę naukową. W 1998 roku został laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

Wyrazem uznania dla jego dorobku naukowego i dydaktycznego oraz zdolności organizacyjnych są także powierzone mu funkcje w administracji uczelni i państwa oraz godności w środowisku naukowym i w życiu społecznym. W przełomowych latach 1990-1996 był rektorem PG i przewodniczącym Rady Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego, a także przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (1994-1996). W latach 2000-2001 był Ministrem Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka, odpowiedzialnym za całość oświaty i szkolnictwa wyższego. Będąc ekspertem Polskiej Agencji Kosmicznej (2014-2016), był w 2017 roku współinicjatorem powołania Komisji Nauk Kosmicznych PAN, Oddział w Gdańsku, zostając jej przewodniczącym.

Jako p-cy Rady Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego, współpracując z ówczesnym rektorem UG, prof. Zbigniewem Grzonką, doprowadził m.in. do powołania Międzyuczelnianego Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. Będąc Ministrem Edukacji Narodowej podjął decyzję o budowie Biblioteki Głównej UG, zapewniając jej finansowanie. Jako senator RP w latach 1997-2015 współpracował z władzami UG w zakresie lobbingu na rzecz pozyskiwania środków rządowych na inwestycje uniwersyteckie. Od 2008 r. jest członkiem Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. E. Wittbrodt jest przykładem badacza i nauczyciela akademickiego – możliwości łączenia na wysokim poziomie pracy naukowej i dydaktycznej z działalnością społeczną, w tym parlamentarno-polityczną na szczeblu krajowym i europejskim. Ma m.in. bardzo ważny wkład w proces ulepszania stosunków polsko-niemieckich, także za sprawą pracy na rzecz integracji Polski z Unią Europejską. Jego postawa życiowa pokazuje dobitnie, iż jest człowiekiem dialogu, otwartości i współpracy, człowiekiem pojednania, łączącym patriotyzm polski z umiłowaniem i przywiązaniem do lokalnych tradycji kaszubskich i pomorskich, jak i ze zorientowaniem na przyszłość, na przyjaźń i współpracę pomiędzy narodami Europy, na wspólnotę losu wobec trudnych wyzwań kontynentalnych i globalnych. – Podkreśliła to w 2016 r. Konsul Generalny RFN w Gdańsku wręczając Profesorowi Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, dodając, iż tacy ludzie są w dzisiejszej rzeczywistości Europy skarbem, i dawcami optymizmu!

Swoim twórczym optymizmem prof. E. Wittbrodt zaraża innych, także poza środowiskiem naukowym, jako działacz organizacji i instytucji pozarządowych, takich jak np. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Instytut Kaszubski, współpracując z samorządowcami – zwłaszcza Gdańska i Województwa Pomorskiego.

Prof. Henryk Krawczyk z PG, członek-korespondent PAN, w swojej recenzji w wniosku końcowym stwierdził, iż prof. E. Wittbrodt „Zrobił bardzo wiele dla dobra wspólnego oraz dla Polski, tak w kraju jak i w Unii Europejskiej”. Z kolei prof. Michał Kleiber, do niedawna prezes PAN, przywołując jego wybitne dokonania i pozycję w świecie nauki i w działalności publicznej, stwierdził:

„W swojej działalności społecznej, co szczególnie widoczne jest w związku z pełnioną funkcją prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (…), prof. Wittbrodt zawsze podkreśla znaczenie dziedzictwa i różnorodności kulturowej, regionalizmu i małych ojczyzn, samorządności, społeczeństwa obywatelskiego i demokracji obywatelskiej. (…) Podkreśla też i pokazuje osobistym przykładem, że można być dobrym Kaszubą, Pomorzaninem, Polakiem i Europejczykiem. Jest człowiekiem budowania wspólnoty i szukania porozumienia”. – W zgodnej opinii recenzentów i Senatu UG jest tym, który jako doktor h.c. UG umocni pozycję naszej Alma Mater i dalszą współpracę środowisk naukowych – nie tylko uczelni Pomorza Nadwiślańskiego i Rzeczypospolitej.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2020 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.