Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
Dzień Kaszubski w Gdańsku
piątek, 17 marca 2017

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku

zaprasza na obchody

Dnia Kaszubskiego w Gdańsku

18 marca 2017 r.  godz. 11.00

 

upamiętniające kolejną rocznicę pierwszej pisemnej wzmianki o Kaszubach znajdującej się w bulli papieża Grzegorza IX wydanej 19 marca A.D. 1238.

 

tekst bulli w języku kaszubskim w tłumaczeniu Zbigniewa Jankowskiego:

       Grzegórz Biskup, słëga Bòżich Słëgów. Ùmiłowónym sënóm, blëznym i bracynóm Jerozolimsczégò Szpëtôla na Mòrawach, pòzdrówk i apòstolsczé błogòsławieństwo. Je rzeczą gòdną, żebë më łôtwò wërôżelë zgòdã na sprawiedlëwé prosbë ùbiegającëch sã i żebë më wëpełniwelë slubë, chtërne przez kroczenié rozëmną drogą pòzwôlają òsygac céle. Dlôte ùmiłowóny w Panu sënowie, wedle wajich sprawiedlëwëch żądaniów, zbiégającëch sã z miëłim przëzwòlenim, żebë dodóm w Stargardze razã z przënôleżnyma przëległoscama, prawie wama przez Bògusława słôwné pamiãcë, ksãca Kaszëb, i przez Bògusława – jego sëna – a téż przez jich nastãpców dóny, dali nôleżôł do waji. Przez pòbòżną i trosklëwą wòlnotã zezwôlóm. Tak jak sprawiedlëwie i spòkójno dodóm pòsôdôta, tak przez pisma przërëchtowóné na tã sprawa domôgôta sã, żebë barżi parłãczëłë sã. Wama i za wajim pòstrzédnictwã Szpëtôlowi wajimu przez pòwôgã apòstolską zagwësniwómë i przëswiôdczómë to przez pieczãc tegò hewò pisma. Tej niżôdnémù z nëch wszëtczich lëdzy nie gòdzy sã złómac ti stronë najégò zagwësnienigò ani wëstãpòwac procem temù z nierozwôżną zuchtérnoscą. Jeżle zós chtos pòdjimnąłbë sã taczégò zamierzenigò, niech dowié sã, że scygnie na se niełaskã wszechmògącégò Bòga i błogòsławiónëch jegò apòstołów Piotra i Pawła.

Datowóné na Lateranie, dnia 14 miesąca łżëkwiata, w jednôstim roku najégò Pontifikatù.

      

W programie:

Zbiórka pod pomnikiem Świętopełka Wielkiego

    - odśpiewanie hymnu kaszubskiego,

    - odczytanie fragmentu bulli papieża Grzegorza IX  z 19 marca 1238 r. z pierwszą pisemną wzmianką o Kaszubach,

    - okolicznościowe przemowy oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem,

Przejście do Sali Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta

   - występ Teatru Obrzędu Ludowego „Zaboracy” w przedstawieniu teatralnym: Chwila dramatyczna „Świat wg Józefa Chełmowskiego”

   - występ laureata  IV Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego: „Pomorze – ziemia sercu najbliższa”

   - występ uczniów z Zespołu Oświatowego w Liniewie

W Ratuszu Głownego Miasta będzie można zapoznać się z wystawą pt. Józef Chełowski człowiek renesansu. Na 11 planszach zaprezentowany zostanie życiorys artysty, jego droga artystyczna, najważniejsze fakty z działalności, osiągnięcia oraz zdjęcia prac artysty. Rok 2017 Rada Naczelna ZKP ogłosiła rokiem Józefa Chełowskiego.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2018 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.