Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.

Rekrutacja na etnofilologię kaszubską na rok akademicki 2019/20 zostanie uruchomiona 17 czerwca 2019 r. i potrwa do 25 lipca. Ogłoszenie listy kandydatów - 29 lipca.

Rekrutacja na etnofilologię kaszubską - jak na wszystkie kierunki studiów na UG - odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.ug.edu.pl).Procedura rekrutacji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (pdf)

 

Nie znajdziesz takich studiów nigdzie poza Gdańskiem. I nie dotyczy to wyłącznie specyficznych na skalę europejską merytorycznych treści kształcenia z nauką języka kaszubskiego na pierwszym miejscu, ale i formy studiowania: w małej grupie, bardzo blisko potencjalnego przyszłego pracodawcy i z niespotykaną powszechnie wysoką indywidualizacją programu studiów. Łączy nas język, wzbogaca różnorodność. Wśród studentów kaszubistyki są: poloniści, angliści, etnografka, archeolog, tłumacz, dziennikarka i przedstawiciele różnych obszarów sztuki: śpiewu i tańca, haftu, malarstwa... Dodać do tego należy różny stopień znajomości języka i kultury, nadto duże zaangażowanie w życie małej ojczyzny: praca w stowarzyszeniach, zrzeszeniach, kołach, zespołach... ŁĄCZY nas nieprzeciętna nieobojętność!!!

Fundament studiów tworzy praktyczna nauka języka kaszubskiego (mówienie i pisanie) zanurzona w kształceniu kulturowym m.in. w formie praktycznej nauki języka w terenie; to wyjątkowa sytuacja dla lektoratu, aby „gadać” z rodzimymi użytkownikami języka tak często i systematycznie, nadto w zaaranżowanych sytuacjach społeczno-kulturowych. W przypadku nauki kaszubskiego nie trzeba korzystać z Erazmusa, aby doskonalić język! Z uczelnią współpracują instytucje kultury i szkoły. Profil praktyczny studiów oznacza ścisłą współpracę z przyszłym potencjalnym pracodawcą. Przez ostatnie lata udało się pozyskać dotację z Ministerstwa, dzięki której wzbogacano ofertę kształcenia w szkolenia (np. animacja kultury, techniki aranżacji pracy zespołowej), wyjazdy studyjne, a nawet obozy językowo-naukowe.

W PROGRAMIE STUDIÓW FILOLOGICZNYCH:
• nauka języka kaszubskiego: mówienie, pisanie, czytanie, praktyczna nauka w terenie (wyjazdy)
• przedmioty językoznawcze: wiedza o współczesnej kaszubszczyźnie i polszczyźnie, historia języka kaszubskiego na tle słowiańskim,
• przedmioty literaturoznawcze i kulturoznawcze: literatura kaszubska i polska (w szczególności pomorska), kultura kaszubska, demonologia i folklor, analiza rożnych tekstów kultury,
• historia Kaszub, Pomorza i Polski, historia ruchu kaszubsko-pomorskiego,
• polityka językowa i etniczna w Polsce i Europie.

Absolwent studiów będzie specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka kaszubskiego, a ze specjalnością nauczycielską nabywa uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów w szkole podstawowej: języka kaszubskiego i języka polskiego. Studia bez specjalności nauczycielskiej są wzbogacone o zajęcia związane z pracą w różnych instytucjach kultury i placówkach pracujacych na rzecz regionu: są dla dla dziennikarzy w mediach lokalnych, działaczy kultury (pracownik domu kultury, animator życia społecznego, specjalista w urzędach administracji publicznej), edytorów, korektorów w redakcjach prasowych i w wydawnictwach, przewodników po regionie.

Realizację tego modułu  umożliwia ścisła współpraca z interesariuszami zewnętrznymi: Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Radio
Kaszëbë.

Kształcenie nauczycieli języka kaszubskiego, pracowników mediów i innych instytucji publicznych wspiera działania mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i tożsamości. 

 

________________

________________

Interesariusze
zewnętrzni

© Copyright 2019 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział etnofilologia
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.