Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.

Specjalność nauczycielska (nauczyciel języka kaszubskiego w klasach IV-VI)

 
Psychologia
 
Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (każdy licencjat na kierunku filologicznym lub innym kierunku przedmiotowym upoważnia do nauczania w klasach IV-VI) student posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się.
Będzie poznawał etapy i cechy rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka, teorie i struktury osobowości, uwarunkowania wybranych zachowań społecznych typowych dla sytuacji szkolnych, sposoby zachowania podmiotowości w wychowaniu, style komunikowania się uczniów i nauczyciela, bariery komunikacyjne w klasie…  Będzie opisywał środowiska wychowawcze: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła; style i postawy wychowawcze, rolę autorytetu, źródła i przejawy kryzysu współczesnego wychowania… Pozna i zrozumie fizyczne aspekty komunikacji werbalnej i emisja głosu – budowa, działanie i ochrona narządu mowy…
Jego przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne zweryfikuje nie praktyka studencka (30 godzin), ale praca, bo Uczenie się przez całe życie jest obowiązkiem nie tylko nauczyciela.
 
Pedagogika
 
 
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
Dydaktyka nauczania języka kaszubskiego
Dydaktyka języka kaszubskiego w szkole podstawowej
Jak dobrze zorganizować nauczanie języka kaszubskiego w szkole podstawowej? Jakie są właściwe proporcje między nauczaniem języka a kultury kaszubskiej? po co są wycieczki szkolne? Jak właściwie dobrać podręcznik i inne pomoce dydaktyczne? Jak jest właściwa droga od pomysłu dydaktycznego do realizacji lekcji?
Korzystając z wiedzy merytorycznej (grupa przedmiotów filologicznych) i psychologiczno-pedagogicznej (2 semestry pierwszego roku) od II roku studiów studenci będą hospitować lekcje kaszubskiego w szkole podstawowej, opisywać i analizować obejrzane zajęcia i – korzystając z pomocy prowadzącego i nauczyciela-opiekuna oraz dostępnej literatury – przygotowywać lekcje, które sami poprowadzą. Zajęcia na uczelni powinny pomóc uporządkować wiedzę z dydaktyki tak, aby student umiał adekwatnieie i efektywnie dobrać metody, techniki nauczania, formy pracy do danej grupy wiekowej i środowiskowej.
Metodyka ćwiczeń w czytaniu
Kultura żywego słowa z emisją głosu
Głos jest podstawowym narzędziem pracy nauczyciela i mimo że to uczeń powinien na lekcji mówić więcej – to nauczyciele chorują i mają problemy z gardłem… Te zajęcia mają pomóc cieszyć się dobrym głosem przez długie lata. Na pewno będzie za mało czasu, aby wyćwiczyć najlepszy oddech, najsprawniejszą żuchwę, język, wargi… ale każdy przyszły nauczyciel i lektor (tak jak dziennikarz, spiker, konferansjer) powinien wiedzieć, jakie są podstawowe zasady higieny głosowej; ćwiczenia przygotowujące do prawidłowej emisji głosu. Każdy powinien być słyszalnym, zrozumiałym i słuchanym. Ćwiczenia dopełni interpretacja głosowa tekstów kaszubskich.
Ewaluacja i pomiar dydaktyczny    
Ewaluacja – to ocenianie, pomiar dydaktyczny – to wszelakie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, a tekstem kultury w dydaktyce określa się nie tylko opowiadania i inne przekazy werbalne, to także obraz, rzeźba, film, przedstawienie teatralne... Nauczanie i uczenie się inaczej wygląda, jak się znajdziesz z drugiej strony biurka!
Bieszk rozumiał, że język i kultura są sprzężone, wiedział, że zmierzch kultury antycznej wyrugował z codziennego użycia łacinę, wiedział, że rozwój języków narodowych był możliwy dzięki progresji narodowych kultur. Znaczenie kultury, jej dokumentowania i przetwarzania dla trwania języka równolegle z procesem ewolucji języka rozumiał już F. Ceynowa, który tworząc kaszubskie piśmiennictwo, widział, że nie wystarczy alfabet i pisownia, gramatyka i słowniki, ale konieczne jest rejestrowanie kultury materialnej i duchowej Kaszubów, stąd jego zbiór przysłów, zapisy bajek i inne publikacje. Kolejni pisarze kaszubscy udoskonalali dzieło, bo historia kaszubszczyzny literackiej to ewolucja języka na kolejnych etapach rozwoju literatury. Ścisły związek języka i kultury oddaje także tytuł monumentalnego Słownika Sychty, jednakże i tu dominuje potrzeba utrwalania tego, co ginie. Stefan Bieszk owo rozumowanie poprowadził – dalekosiężnie! – dalej, postulując nauczanie kaszubszczyzny! W rozprawie O pisownię kaszubską (1958, to kolejny rarytas wśród bieszkanów, wcześniej znany tylko w wąskim kręgu językoznawców) stwierdza: „w obecnej dobie napór niwelujący ze strony polszczyzny jest tak silny, a przeciwwaga oświaty rodzimej, jaka byłaby słuszna dla prawdziwej kultury, prawie żadna”, a więc postuluje naukę pisania po kaszubsku, z uwzględnieniem nie tylko ortografii, ale i gramatyki („Trzeba się tego nauczyć, jak w każdym języku”); w Pro memoria znajduje się czterostronicowy pierwszy scenariusz lekcji – jedynej powstałej? – z podręcznika Bieszka i Rompskiego Kaszëbizna w chëczowi uczbi; autorzy nie przypuszczali, że pół wieku później mdze mógł rzec i napisac: Z kaszëbsczim w szkòle! (fragm. rec. 17. tomu serii Pro memoria. Stefan Bieszk (1895–1964), J. Pomierska, „Acta Cassubiana” 2014)
 
Dydaktyka tekstów kultury
Planowanie procesu dydaktycznego       
Literatura dla dzieci i młodzieży
Literatura polska ma Brzechwę i Tuwima, a kaszubska??... Co powinny przeczytać dzieci, a co młodzież na lekcjach jezyka kaszubskiego, co chcielibyśmy – my dorosli – aby w ogóle znali? Przyszły nauczyeciel musi umieć dobrać lekturę dla ucznia, aby chciał w ogóle zostać czytelnikiem!
 
Tu link do Brzechwy i Tuwina na skarbnicykaszubskiej
Praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej
 
Praktykant hospituje lekcje i zajęcia opiekuna, analizuje je wspólnie pod jego kierunkiem, zapoznaje się z warsztatem pracy nauczyciela, poznaje materiał nauczania w zakresie objętym praktyką, dziennikami lekcyjnymi, zeszytami uczniów, podręcznikami, wyposażeniem pracowni, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, planami dydaktycznymi i wychowawczymi szkoły, zaopatrzeniem biblioteki szkolnej (stan zaopatrzenia w lektury, formy organizowania czytelnictwa) i czytelni, pracą szkolnego pedagoga, logopedy, psychologa. Student powinien dobrze poznać pracę wychowawcy klasy: godziny do dyspozycji wychowawcy, apele, wyjścia poza teren szkoły, zajęcia pozalekcyjne itp. Praktyka jest uzupełnieniem, dopełnieniem i rozwinięciem zajęć na uczelni.
 
 

________________

________________

Interesariusze
zewnętrzni

© Copyright 2019 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział etnofilologia
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.