Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
Specjalność animacyjno-medialna
Animacja
Animacja kultury    
Ten przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. W ramach wykładu planuje się zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi działań animacyjnych (wybranymi technikami i strategiami) ze szczególnym uwzględnieniem działań w małych społecznościach lokalnych oraz grupach enticznych, a w ramach ćwiczeń wykształcenie umiejętności organizowania działań animacyjnych, szczególnie poprzez poznanie konkretnych instytucji zajmujących się animacją życia społecznego i kulturalnego; poznanie działań animacyjnych instytucji edukacyjnych (szkoły, Kaszubski Uniwersytet Ludowy), kulturalnych (domy i ośrodki kultury, muzea, biblioteki) oraz organizacji pozarządowych (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, organizacje lokalne).
Kaszubskie instytucje kultury      
Co to jest instytucja kultury? Co to w ogóle jest kultura?
W ramach tych godzin zajęć student powinien poznać i zrozumieć specyfikę funkcjonowania etnicznych instytucji kultury, ich znaczenie dla kształtowania się tożsamości Kaszubów, dylematy związane z wyzwaniami, jakie niesie rewolucja technologiczna.
Komunikacja międzykulturowa   
Postęp cywilizacyjny i globalizacja życia doprowadziły do zatarcia granic (nie tylko politycznych), do powszechnego relatywizmu. Możliwość szybkiego i bezproblemowego przemieszczania się, znacząca rola mediów, łatwy przepływ informacji sprawiły, że dziś wyjazd na wakacje, do pracy, na studia na Zachód nie jest problemem, nie jest wyjątkiem. Dziś od najmłodszych lat uczymy dzieci drugiego języka obcego (zachodniego!), aby ten kontakt ze światem był łatwiejszy, niemalże naturalny. Globalizacja doprowadziła do ujednolicenia praw, waluty, ale i kultury, np. w dziedzinie czytelnictwa czy filmu, także spowodowała unifikację zwyczaju, np. bożonarodzeniowego (jeszcze dziesięć lat temu na Kaszubach nikt nie wieszał ma drzwiach wejściowych do domu wieńców, nie palił świeczników w oknie…). I ta sama globalizacja oddaliła od miejsca urodzenia. Dziś, paradoksalnie to, co kiedyś bliskie, stało się dalekie, więc młodym ludziom łatwiej – mimo oczywistych różnic obyczajowych – „dogadać się” (język, tolerancja dla odmienności kultur, stroju) z obcokrajowcem niż z sąsiadem, bliższe mu nawet wyobrażenie dorosłego życia poza granicami kraju niż w granicach „małej ojczyzny”.
Komunikacja międzykulturowa zajmuje się badaniem i opisem relacji między stykającymi się ze sobą różnymi kulturami. Nieznajomość kultury innego narodu, płci, grupy religijnej itp. może prowadzić do nieporozumień, a nawet konflików. Współczesny młody człowiek jest o wiele bardziej otwarty na świat niż jego rodzice, chce poznawać różne kraje (i smaki), stara się zrozumieć obcokrajowca… A jak to jest w obrębie jednego kraju?
Antropologia Kaszub i Pomorza
Antropologia kulturowa to dział nauk społecznych badający historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur. W ramach wykładu prowadzący zapozna studentów z wynikami badań etnologicznych i socjologicznych prowadzonych na Kaszubach i Pomorzu, opisze specyfikę kulturową Kaszub, tożsamość Kaszubów, ich aktywność kulturalną w kontekście sytuacji na całym Pomorzu.
Ćwiczenia z tego przedmiotu odbywać się będą w większej części w KUL-u, co gwarantuje nie tylko poznanie oblicza kultury kaszubskiej (KUL współpracuje z wieloma środowiskami twórczymi), ale i szansę na kształcenie umiejętności tworzenia projektów związanych z badaniem i promocją kultury, np. jak ten:
10 lutego, zgodnie z założonym harmonogramem prac, rozpoczęły się badania terenowe realizowane w ramach projektu badań tradycji rybackich obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby oraz Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Celem dociekań badaczy jest zgłębienie bogatej kultury materialnej, kultury społecznej oraz poziomu niematerialnego dziedzictwa kulturowego obu obszarów. Jako pierwsza, do pracy w terenie wyruszyła Kierownik badania – dr hab. prof. UG Anna Kwaśniewska, którą do piątku spotkać będzie można na terenie Północnokaszubskiej LGR. Już niebawem w jej ślady ruszą także pozostali badacze….   Więcej: www.kul.org.pl
 
Kaszubsko-pomorski ruch regionalny      
Na początku był Ceynowa… a w 1964 r. powstało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (w wyniku połączenia dwóch innych zawiązanych po Październiku’56 organizacji: Zrzeszenia Kaszubskiego i Zrzeszenia Kociewskiego). Jak wyglądał kaszubsko-pomorski ruch regionalny przez te sto lat przed Zrzeszeniem i jak wygląda teraz, w pięćdziesiatym jubileuszowym roku jego istnienia? Historia i współczesność. Przyczyny i skutki. Poznanie mechanizmów dziejowych pozwala na zrozumienie idei regionu w dobie powszechnej globalizacji i uniwersalizacji.
Praktyka animacyjna w kaszubskich instytucjach kultury
Student – w jednym wybranym miejscu praktyki – pozna strukturę organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę, merytoryczny zakres działalności tejże instytucji, cele działalności, procedury określania grupy, do której skierowane są działania. Będzie uczestniczyć i pomagać w realizacji w przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez instytucję kultury w okresie odbywania praktyki.
Logo muzeum? logo KUL-u?
Media
Media kaszubskie 
Mimo gigantycznego postępu technologicznego rola prasy kaszubskiej, która rozpoczyna swoje dzieje za czasów Floriana Ceynowy, nie zmieniła się: ma informować, propagować, uczyć i bawić.  Celem wykładu i zajęć w redakcjach prasowych i radiowych jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem mediów etnicznych, ich znaczeniem dla ksztłtowania tożsamości i wizerunku grupy etnicznej. Przedstwienie historii mediów kaszubskich od początków (Florian Ceynowa) aż do czasu rewolucji internetowej.
Techniki i formy dziennikarskie
Warsztat dziennikarski kształtuje się w toku nabywania doświadczenia, ale i systematycznych ćwiczeń. Kształcenie praktycznych umiejętności potrzebnych przy wykonywaniu zawodu dziennikarza w redakcji prasowej, radiowej, internetowej lub telewizyjnej to praca ciekawa ale też żmudna i czasochłonna profilowana specyfiką języka madiów (mowa, pismo, obraz, hiperłącze); poznanie reprezentatywnych gatunków dziennikarskich prasowych i radiowych, tworzenie wypowiedzi. Kultura języka kaszubskiego w środkach masowego przekazu.
Retoryka wystąpień publicznych    
Głos jest podstawowym narzędziem pracy osoby predystynowanej do wystąpień publicznych. Te zajęcia mają pomóc cieszyć się dobrym głosem przez długie lata. Na pewno będzie za mało czasu, aby wyćwiczyć najlepszy oddech, najsprawniejszą żuchwę, język, wargi… ale każdy przyszły dziennikarz, spiker, konferansjer (tak jak nauczyciel i lektor) powinien wiedzieć, jakie są podstawowe zasady higieny głosowej; ćwiczenia przygotowujące do prawidłowej emisji głosu. Każdy powinien być słyszalnym, zrozumiałym i słuchanym. Ćwiczenia dopełni interpretacja głosowa tekstów kaszubskich.
Język kaszubski w mediach
Język kaszubski w środkach masowego przekazu chcąc nie chcąc pełni rolę normatywną. Powtarzamy slogany reklamowe, podśpiewujemy piosenki, powtarzamy czyjeś słowa, bo nam „wpadły w ucho”. Dziennikarz kaszubski, relacjonując zdarzenie sportowe, naukowe, polityczne, nierzadko spotyka się z problemem braku ODPOWIEDNIEGO słowa – skąd je wziąć,aby nie zepsuć języka? Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką językową w mediach kaszubskich (prasa, radio), ich znaczeniem dla edukacji językowej, integracji społecznej, budowania tożsamości grupowej. Kultura języka kaszubskiego w środkach masowego przekazu to dziś istotne zagadnienie.
Praktyka medialna
W trakcie trwania praktyki student zobowiązany jest poznać  strukturę organizacyjną redakcji, w której odbywa praktykę, poznać warsztat pracy dziennikarza i procedury związane z przygotowaniem tekstu do druku/ audycji do emisji, uczestniczyć w przedsięwzięciach realizowanych w okresie odbywania praktyki.
Logo Pomeranii, Kuriera Bytowskiego
 
 

________________

________________

Interesariusze
zewnętrzni

© Copyright 2019 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział etnofilologia
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.