Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
XXX Spływ Śladami Remusa
Nie znaleziono zdjecia
Radosne pływanie na Remusie

Z Kaszuby do Świtu – Zbrzycą i Brdą

Jubileuszowy spływ Śladami Remusa

Klub Turystyczny ZKP Wanożnik zaprasza na jubileuszowy XXX Kaszubski Spływ Kajakowy Śladami Remusa” – od 4 do 12 lipca 2015 roku. Zacznie się w Kaszubie (gmina Brusy, pow. chojnicki, woj. pomorskie), będzie prowadzić rzekami Zbrzycą i Brdą, a zakończy się w miejscowości Świt (gmina Cekcyn, pow. tucholski, woj. kujawsko-pomorskie).

Ta doroczna impreza jest kaszubska nie tylko z nazwy i z przebiegu tras (w tym roku będzie wieść także przez urokliwą krainę pomorską Bory), ale przede wszystkim z połączenia przygody wodniackiej z kaszubskim programem kulturalnym, realizowanym na lądzie podczas wycieczek i wieczornych ognisk. Staramy się, aby w tym roku, ze względu na jubileusz spływu, jak i 25-lecie Klubu Wanożnik, ta oferta była szczególnie bogata.

Wstępny program spływu

W sobotę 4 lipca zjedziemy się w pobliże miejscowości Swornegacie (gmina Chojnice), gdzie na polu namiotowym „Nad Brdą”, u państwa Hapków, będzie nasz trzydniowy biwak. Tam rejestracja uczestników, a po południu spacer do centrum wsi letniskowej Swornegacie i jej zwiedzanie. W związku z planowanym w tym dniu w Redzie XVII Zjazdem Kaszubów uroczyste otwarcie spływu nastąpi o godz. 18, aby umożliwić zainteresowanym tym wydarzeniem kajakarzom udział w zjeździe. Po otwarciu spływu ognisko pod hasłem „Przeżyjmy to jeszcze raz” – z udziałem wiernych Remusowym spływom wokalistów.

W niedzielę 5 lipca uczestnicy zostaną zawiezieni do miejscowości Kaszuba, gdzie przed wypłynięciem, będą mogli uczestniczyć, w gospodarstwie państwa Piekarskich,  w mszy św. polowej z elementami liturgii w języku kaszubskim, a odprawi ją kapelan naszego spływu ks. kanonik Roman Skwiercz. Następnie płynięcie do Laski (14 km), skąd powrót autobusem na biwak w pobliżu Swornegaci.

Tam w godzinach popołudniowych  planujemy imprezę „Jubileuszowa niedziela z Remusem”.

W poniedziałek 6 lipca autobus zawiezie kajakarzy do Laski, skąd popłyną (14 km)  na biwak w Swornegaciach. Wieczorem, przy ognisku, spotkanie z prezesem Klubu Turystycznego ZKP  Wanożnik Bernardem Hinzem, poświęcone 25-leciu Klubu.

We wtorek 7 lipca płynięcie do Czernicy (12 km), gdzie na polu namiotowym u Piotra Szulca będziemy nocowali do końca spływu.

W środę 8 lipca wybierzemy się na wycieczkę do Brus. Zwiedzimy Chatę Kaszubską w Brusach-Jagliach, potem obiad w restauracji i spotkanie z działaczami miejscowego oddziału ZKP.

W czwartek 9 lipca płynięcie do Rytla (16 km).. Po powrocie do Czernicy tradycyjne spotkanie z redakcją „Pomeranii” oraz prezentacja wydawnictw i upominków regionalnych, dokonana przez Księgarnię Kaszubsko-Pomorską Czec.

W piątek 10 lipca wyruszymy na długi, ale łatwy do pokonania, odcinek do Woziwody (24 km). Po powrocie do Czernicy, przy ognisku wieczór piosenki kaszubskiej.

W sobotę 11 lipca popłyniemy z Woziwody do Świtu (23 km), gdzie zakończymy kajakowanie. Po powrocie do Czernicy odbędzie się ognisko pożegnalne.

W niedzielę 12 lipca w tejże Czernicy nastąpi uroczyste zakończenie jubileuszowego spływu.

Biwaki i posiłki

Aby uniknąć uciążliwego, codziennego rozstawiania namiotów i ich zwijania, przewidujemy – jak można było już się zorientować – biwaki jedynie w dwóch miejscach: w pobliżu Swornegaci i w Czernicy – na urządzonych polach namiotowych. Na miejsca startów (jeśli nie wypadną w miejscowościach, w których będziemy nocować) uczestników zawiezie, a po zakończeniu etapu odwiezie autobus.

Podobnie jak w ubiegłym roku  nie przewidujemy posiłków z góry narzuconych. Wyjątek: obiad w restauracji podczas wycieczki do Brus (opłacony przez organizatorów).

Organizator i patron prasowy

Głównym organizatorem tegorocznego spływu Śladami Remusa jest Klub Turystyczny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Wanożnik.

Patronat prasowy sprawuje redakcja „Pomeranii”, dzięki której w 1986 roku Remusowy spływ, wymyślony przez Janusza Kowalskiego, zaistniał i która przez kilka początkowych lat była, wraz z Klubem Kajakowym Wodniak przy Gdańskiej Stoczni Remontowej, organizatorem tej imprezy, będącej długo jedną z największych tego rodzaju na Pomorzu.

Komandorem tegorocznego spływu będzie Wojciech Kuc.

Warunki uczestnictwa

W spływie uczestniczą osoby zakwalifikowane. Warunkiem dopuszczenia do spływu jest posiadanie przy sobie dowodu tożsamości.

Od osoby pełnoletniej prowadzącej kajak wymagane jest oświadczenie o umiejętności pływania lub okazanie – jeśli posiada – karty pływackiej. Zarówno prowadzący kajak, jak i osoba stanowiąca załogę, muszą na wodzie  mieć na sobie kapoki.

Młodzież poniżej 18 lat bierze udział pod opieką osób pełnoletnich, co rodzice lub opiekunowie zgłaszają pisemnie najpóźniej podczas rejestracji.

Obok grupy kajakowej dopuszcza się udział grupy rowerowej, pod warunkiem zakwalifikowania jej uczestników przez organizatora. Grupa powinna wyłonić ze swego grona lidera i przygotować we własnym zakresie trasy lądowe.

Sprzęt

Uczestnicy biorą udział w spływie na kajakach własnych, bądź wypożyczonych od organizatorów, i z własnym wyposażeniem biwakowym.

Organizator będzie dysponować kajakami dla zainteresowanych ich wypożyczeniem uczestników spływu. Odbiór nastąpi w miejscu startu, a oddanie na mecie. Można korzystać z własnego sprzętu, ale nie zapewniamy jego przewozu.

Terminy zgłoszeń

Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do 10 czerwca br.

W zgłoszeniu niezbędny jest PESEL, aby można było ubezpieczyć osoby zamierzające uczestniczyć w spływie.

Zgłoszenia można nadsyłać pocztą pod adresem siedziby Klubu Turystycznego ZKP Wanożnik: ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk, e-mailem (najbardziej pożądany wariant) pod adresem: anna.slonce@interia.pl lub złożyć bezpośrednio w siedzibie klubu Wanożnik.

Wpłaty spływowe

Wpłata na cele statutowe Klubu Turystycznego ZKP Wanożnik wynosi: normalna 270 zł, zniżkowa 230 zł. Zniżka przysługuje członkom ZKP i KT Wanożnik, którzy mają opłacone składki członkowskie do 2015 r. włącznie (co należy udokumentować podczas rejestracji, okazując dowód uiszczenia składek; nie dotyczy to członków KT Wanożnik, gdyż listą opłaconych przez nich składek będzie dysponował sekretariat spływu; będzie też można na miejscu uregulować zaległości). Zniżka przysługuje także studentom i uczniom. Dzieci do lat 4 są zwolnione z wpłaty.

Wpłaty za krótkie pobyty wynoszą:  30 zł od osoby za dobę.

Opłata za kajak wynosi 240 zł (120 zł od osoby). Pokrywa ona koszty wypożyczenia kajaków od dwóch firm usługowych (w Swornegaciach i Czernicy) i świadczonego przez nie transportu, a także zapewnienia opieki ratowniczej.

Kajak wypożycza, za pokwitowaniem, osoba prowadząca kajak.

Wpłatę na cele statutowe  i opłatę za kajak należy uiścić do 19 VI 2015 r., na konto K.T. ZKP Wanożnik:

Bank Millennium w Gdańsku, nr konta 39 1160 2202 0000 0002 0852 1487, z dopiskiem „Spływ Remusa” i nazwiskami osób, za które kwota została wniesiona.

Niedopełnienie tego będzie oznaczać rezygnację z udziału w spływie.

 

Organizatorzy zapewniają

l fachowe przygotowanie i prowadzenie spływu l opiekę ratowniczą i medyczną l ubezpieczenie osób, ale tylko tych, które terminowo wniosą opłaty spływowe l posiłek w restauracji w Brusach l przewozy kajaków wypożyczonych od organizatorów l przewozy osób i bagaży między biwakami l imprezy kulturalne l pamiątkową plakietkę spływową l informator spływowy.

Obowiązki uczestników

l uiszczenie wpłat w terminie l zarejestrowanie się w miejscu startu spływu l noszenie plakietek spływowych przez cały spływ oraz kapoków podczas płynięcia l stosowanie się do poleceń osób funkcyjnych l pomoc w załadowaniu i wyładowaniu kajaków l pomoc w załadowaniu i wyładowaniu bagaży l kulturalne, godne zachowywanie się na wodzie i na lądzie l pokrycie organizatorom ewentualnych szkód spowodowanych w wypożyczonym sprzęcie l ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone państwu, samorządom, ludności, organizatorom i uczestnikom spływu l udzielanie pomocy uczestnikom, którzy jej potrzebują l biwakowanie jedynie w miejscach wyznaczonych przez organizatorów.

Inne postanowienia

Zakazuje się uczestnikom spływu bycia pod wpływem alkoholu w chwili startu i spożywania napojów alkoholowych podczas całego etapu. Przypominamy, że obowiązujące obecnie ogólne przepisy grożą poważnymi sankcjami za nieprzestrzeganie tego zakazu. 

Wprowadza się ciszę nocną od godz. 1 do godz. 8.

Sankcje

Komandor spływu może wykluczyć uczestnika spływu w przypadku: l nie stosowania się do regulaminu spływu l nietrzeźwości na starcie lub używania alkoholu na wodzie i nadużywania na lądzie l nieprzestrzegania ciszy nocnej.

Osoby wykluczone ze spływu tracą prawo do wszystkich świadczeń i zwrotu wniesionych wpłat.

Artykuł-zaproszenie w „Pomeranii”,

W majowym numerze „Pomeranii” ukazał się artykuł-zaproszenie na nasz jubileuszowy spływ. Polecam!

Bieżące informacje i formularz zgłoszenia

Bieżące informacje będą podawane sukcesywnie na stronie internetowej www.kaszubi.pl/o/wanoznik

Tu też zostanie umieszczony informator spływowy z uaktualnionym  programem i pełnym regulaminem uczestnictwa.

Poniżej – formularz zgłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Edmund Szczesiak

tel. k. 608 466 356

e-mail: szczesiak@wp.pl

 

Zgłoszenie na XXX Kaszubski Spływ Śladami Remusa

1. Osoba prowadząca kajak (pełnoletnia) lub rower

Imię i nazwisko ………………………………………………………………....

Data urodzenia ……………………………………………………………….....

Nazwa i nr dowodu tożsamości ………………………PESEL …………….....

Adres (z kodem) ……………………………………………………………......

Telefon: ...............................................................................................................

E-mail……………………………...........

Należy do: ZKP (podać oddział)  ……..…………..........KT Wanożnik ……….

 

2. Członek załogi kajaka lub niepełnoletni rowerzysta

Imię i nazwisko ………………………………………………………………...

Data urodzenia ………………………………………………………………....

Nazwa i nr dowodu tożsamości ………………………PESEL………………………..

Adres (z kodem) ………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………………………….

E-mail…………………………..

Należy do: ZKP (podać oddział) …………………….......KT Wanożnik ……...

 

KAJAK: Chcemy pożyczyć kajak od organizatorów (tak lub nie)……………..

 

ZGŁOSZENIE DO GRUPY:  kajakarze…………......kolarze……………......

 

Podpisy osób zgłaszających się (nie dotyczy wysyłających zgłoszenie e-mailem):

 

 

…………………………..                                                                                …………………………

                                                                             

 

KLUB TURYSTYCZNY

" WANOŻNIK "

Rok założenia - 1990

© Copyright 2020 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Klub Turystyczny "Wanożnik"
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.